Bruker manual GREENWORKS G40LM35

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for GREENWORKS G40LM35 Vi håper at bruksanvisningen for GREENWORKS G40LM35 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning GREENWORKS G40LM35.


GREENWORKS G40LM35 : Last ned den komplette bruksanvisning (13732 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning GREENWORKS G40LM35

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] För att använda den här produkten på ett säkert sätt krävs en förståelse av informationen på produkten och i den här användarhandboken samt kunskap om arbetet som du ska utföra. KOMPOSTERINGSPLUGG Din klippare är utrustad med en så kallad komposteringsplugg som täcker det bakre utkastet; detta gör att klipparkniven kan klippa gräset flera gånger för ett finare gräsklipp. Om du använder en produkt som kan ha monterats felaktigt kan det resultera i allvarliga personskador. Sådana modif ikationer anses som felanvändning och det kan resultera i en farlig situation som kan leda till allvarlig personskada. [. . . ] –■ For å sikre god helse i plenen bør alltid 1/3-del eller mindre av gressets totale lengde klippes. –■ Ikke klipp vått gress, det vil feste seg til undersiden av lokket og hindre at gresset samles opp i bagen eller sprutes ut riktig. ■■ Nytt eller tykt gress kan kreve større klippehøyde. –■ Undersiden på gressklipperen skal rengjøres etter hvert bruk for å fjerne gresskutt, blader, smuss og annet som har samlet seg. –■ Når du kutter høyt gress, senk hastigheten på gange for å få en mer effektiv klipping og riktig utslipp av klippet gress. 64 EN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA PL CS SK SL HR HU RO BG EL AR TR HE Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning) ADVARSEL LT LV ET MERK: Stopp alltid gressklipperen, la kniven stoppe helt og fjern isolatornøkkelen før det gjøres rent under gressklipperen. BRUK PÅ SKRÅNING ADVARSEL I skråninger er hovedproblemet at man lett kan miste fotfeste der fallulykker kan føre til alvorlige personskader. Ved bruk i skråninger må man være spesielt oppmerksom. Dersom du føler deg utrygg i en skråning, bør du ikke gjøre gressklippingen der. For din egen sikkerhet, ikke prøv å klippe gress på skråninger med en helling større enn 15 grader. –■ Se opp for hull, hjulspor, humper, steiner og andre skjulte gjenstander som kan føre til snubling og fall. Slipp driftsbøylen umiddelbart dersom du føler at du er i ferd med å tape balansen. –■ Løft gressboksen i håndtakene for å fjerne den fra gressklipperen. –■ Løft opp bakdøren og sett gressboksen tilbake på plass som beskrevet tidligere i denne manualen. Bruk kun originale reservedeler tilsvarende dem som skiftes ved service- og vedlikeholdsarbeider. Bruk av deler som ikke er originale kan føre til personskade eller feil på produktet. GENERELT VEDLIKEHOLD Før hver gangs bruk, inspiser hele sagen for skader, manglende eller løse deler som skruer, muttere, bolter, lokk, etc. Stram til alt festeutstyret og lokk og ikke bruk sagen før alle manglende eller skadede deler er skiftet. De fl este plastikkstoffene vil bli skadet dersom forskjellige tilgjengelige løsemiddel brukes på gressklipperen. bruk rene kluter til å fjerne skitt , støv , olje og fett , etc. ADVARSEL Ikke på noe tidspunkt må du la bremsevæske, bensin, petroleumsbaserte produkter, rustoppløsende oljer og lignende komme i kontakt med plastdelene. Kjemikaliene kan skade, svekke eller ødelegge plast, som i sin tur kan føre til alvorlig personskade. [. . . ] Hvis disse løsninger ikke afhjælper problemet, kontakter man sin atoriserede serviceforhandler. كيدل دمتعملا ةمدخلا ليكوب لصتا ةلكشملا لح يف لولحلا هذه مهست مل نإ‬ ‫331‬ EN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA CS PL SK SL HR HU RO BG EL AR TR HE LT LV ET Türkçe (Orijinal talimatlar) ÖZELLIKLER Tekni̇ k Özelli̇ kl Kesme genişliği Kesme yüksekliği Yüksüz hız Ölçülen ses gücü seviyesi Garanti edilen ses gücü seviyes i Maksimum titreşim Çim haznesi kapasitesi Net ağırlık Yedek Bıçak Akü Model numarası Akü şarj cihazı Model numarası 2910907 / 2904607 / 2904707 2501907 35 cm 20 mm - 70 mm 3500 rpm LpA :66. Vissa produkter kan innehålla komponenter som motorer, växellådor eller liknande från andra tillverkare. Om vår centrala serviceanläggning inte finner att maskinen är felaktig kommer kunden att meddelas vad deras kostnad blir för reparationen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING GREENWORKS G40LM35

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag