Bruker manual GRAM FS 3215-90

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for GRAM FS 3215-90 Vi håper at bruksanvisningen for GRAM FS 3215-90 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning GRAM FS 3215-90.


GRAM FS 3215-90 : Last ned den komplette bruksanvisning (1576 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning GRAM FS 3215-90

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Bemærk, at denne brugervejledning også kan gælde gyldig for andre modeller. Genvinding Dette produkt er udstyret med symbolet for selektiv sortering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive sorteringsproces, er potentielt farlige for miljøet og menneskets sundhed pga. Hvis de ikke følges, kan der opstå personlig eller materiel skade, og alle garantier og løfte om driftssikkerhed vil blive ugyldige. [. . . ] Den overflødigematen kan falle når døren åpnes og føre til at den skader deg, eller at fryseskapet skades. ikke plasser gjenstander oppe på fryseskapet , da gjenstander kan falle ved åpning eller lukking av fryseskapsdøren. € Hvis fryseskapet ikke kommer til å brukes over lengre tid, skal det kobles fra strømuttaket. € Fryseskapet kan bevege seg hvis de justerbare føttene ikke er fast posisjonert på gulvet. Ved bruk av justerbare føtter kan du sikre at fryseskapet er posisjonert godt på gulvet. Com manuals search engine • Ikke trekk fryseskapet etter dørhåndtaket ved flytting av produktet, da det kan koble håndtaket fra fryseskapet. Et kjøleskap og en fryser ved siden av hverandre, som en ”side-byside”-løsning, skal du bruke et monteringssett som inneholder en liten matte og en dekorlist. Matten skal monteres på siden av det ene skapet, slik at det er litt luft mellom skapene. Dekorlisten monteres mellom de to skapene, slik at det skjuler gapet mellom skapene. Monteringssettet er ikke en del av produktet, men kan leveres som tilbehør. hCA-advarsel • Produktet er utstyrt med et kjølesystem som inneholder R600a: Denne gassen er brennbar. Derfor, vær forsiktig så kjølesystemet og rørene ikke ødelegges under bruk og transport. I tilfelle skade skal produktet holdes på avstand fra potensielle brannkilder som kan gjøre at produktet begynner å brenne, og ventiler rommet der enheten er plassert. hCA-advarsel • Produktet er utstyrt med et kjølesystem som inneholder R600a: Denne gassen er brennbar. • Ikke overlast fryseskapet slik at luften sirkulerer inne i fryseskapet hvis den ikke forhindres. € Ikke installer fryseskapet under direkte sollys eller i nærheten av varmeutstrålende apparater, slik som ovn, oppvaskmaskin eller radiator. Com manuals search engine NO 3 Installasjon B Vennligst husk at produsenten ikke skal holdes ansvarlig hvis informasjonen som gis i bruksanvisningen ikke overholdes. Du kan installere de 2 avstandsstykker slik som vist på figuren. Avstandsstykker vi gi nødvendig avstand mellom fryseskapet og veggen for å kunne gjøre det mulig med luftsirkulasjon. (Den illustrerte figuren er kun et eksempel og samsvarer ikke helt med ditt produkt. ) Punkter som er viktige ved ny transportering av fryseskapet 1. Hvis du ønsker å bidra til resirkulering av pakkematerialene, kan du få mer informasjon fra miljømyndigheter eller lokale myndigheter Før du bruker fryseskapet Før du begynner å bruke fryseskapet må du kontrollere følgende: 1. [. . . ] € Anslut inte frysskåpet till ett eluttag som sitter löst. Om du fyller frysskåpet för fullt kan mat ramla ut när dörren öppnas vilket kan orsaka skador på person eller frysskåp. € Frysskåpet kan röra på sig om de justerbara fötterna inte är ordentligt positionerade på golvet. € Om du vill placera två produkter sida vid sida rekommenderar vi att du köper ett dekorationskit, som innehåller en matta som placeres på produktens sida. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING GRAM FS 3215-90

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag