Bruker manual GORENJE TH64E4BG

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for GORENJE TH64E4BG Vi håper at bruksanvisningen for GORENJE TH64E4BG er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning GORENJE TH64E4BG.


GORENJE TH64E4BG : Last ned den komplette bruksanvisning (3228 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning GORENJE TH64E4BG

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Udskift kulfilteret/kulfiltrene, når det er nødvendigt, for at emhætten stadig kan fjerne fedt fra luften. Brug en aftrækskanal med den maksimale diameter for at optimere effektiviteten og minimere støjen. yderligere installationsoplysninger: Brug kun de medfølgende skruer til installationen , eller køb egnede skruer , hvis der ikke medfølger skruer til emhætten. Brug skruer med den korrekte længde som beskrevet i installationsanvisningen. [. . . ] Stedet der ventilatoren skal installeres, må være godt nok ventilert dersom produktet skal brukes samtidig som apparat som forbrenner gass eller andre typer brennstoff. Bruk av åpen flamme er skadelig for filtrene og kan innebære brannfare og må derfor unngås under alle forhold. Pass altid ekstra godt på ved frityrsteking slik at oljen ikke overopphetes og tar fyr. Manglende overholdelse av anvisningene for rengjøring av ventilatoren og filtrene kan medføre brannfare. Ikke bruk eller gå fra ventilatoren uten riktig montert lyspære, dette på grunn av mulig fare for elektrisk støt. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil eller skade på produktet eller brann som skyldes manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen. dette apparatet er merket i henhold til europeisk direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Sørg for riktig avhending av produktet slik at du bidrar til å forebygge miljøskader og helseskader. Som står på produktet eller på dokumentene som følger med produktet, viser at dette apparatet ikke skal Avhending må skje i henhold til lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For mer detaljert informasjon om behandling, innsamling og resirkulering av dette produktet kan du kontakte lokale Tips om riktig bruk for å redusere miljøpåvirkningen: Slå PÅ ventilatoren på laveste hastighet når du begynner å lage mat, og la den stå på noen minutter etter at maten er ferdig. ?k hastigheten ved store mengder røyk og damp, og bruk den høye tilleggshastigheten(-hastighetene) bare i ekstreme situasjoner. Bruk den maksimale diameteren på kanalsystemet som er angitt i denne veiledningen, for å optimere effektiviteten og minimere støyen. Tilleggsspesifikasjoner for installasjon: Bruk bare festeskruene som følger med produktet, under installasjonen. hvis de ikke følger med , må du selv kjøpe riktig type skruer. Bruk riktig lengde på skruene som er beskrevet i installasjonsveiledningen. Hvis ikke skruene eller festeanordningen monteres i henhold til disse instruksjonene, kan dette føre til elektrisk fare. I denne versjonen føres matosen ut av bygningen ved hjelp av rør som kobles til tilkoblingsringen oppå ventilatoren. 10°) slik at luften lettere ventileres fra rommet og ut i friluft NB!Bruk av rør og utløpsåpninger på veggen med mindre dimensjoner vil føre til redusert sugeeffekt og drastisk økning av støynivået. Sørg for at kanalen har så få albuer som mulig (maksimal albuvinkel: 90°). Til denne versjonen trengs det et aktivt kullfilter, og dette kan kjøpes hos forhandleren. Filteret fjerner fett og lukt fra den utsugde luften før det sender luften tilbake i rommet gjennom det øvre utløpsgitteret. [. . . ] 1) Når du starter matlagingen, setter du ventilatoren på minste hastighet, for å kontrollere fuktigheten og fjerne matos. 2) Øk hastigheten på ventilatoren bare når det er nødvendig på grunn av dampmengden. 3) Hold filteret(-filtrene) på ventilatoren rene for å sikre mest mulig effektiv oppsuging av fett og lukt. To podlago prekrijte z zascitno prevleko, na katero postavite vse dele kuhinjske nape ter dele za njeno pritrditev. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING GORENJE TH64E4BG

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag