Bruker manual GAGGIA VIVA STYLE RI8433

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for GAGGIA VIVA STYLE RI8433 Vi håper at bruksanvisningen for GAGGIA VIVA STYLE RI8433 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning GAGGIA VIVA STYLE RI8433.


GAGGIA VIVA STYLE RI8433 : Last ned den komplette bruksanvisning (3688 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning GAGGIA VIVA STYLE RI8433

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Hvis du ikke udfører disse rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, kan maskinen med tiden ophøre med at fungere. 1Strømindikator 2 Lysindikator når damp er klar 3 Lysindikator når maskinen er klar 4Valgknap 5 Filter til malet kaffe 6 Tryksat filterholder 7Bryggeenhed 8 Låg til drypbakke (kun nogle modeller) 9Drypbakke 10Brugergrænseflade 11Kopholderstøtte 12Vandtank 13 Låg over vandtank 14 Måleske til malet kaffe 15 Kaffepudeadapter (kun bestemte typer) 16 Kaffepudefilter (kun bestemte typer) 17 Placering til tilbehør 18 Placering til kaffemåleske 19Varmtvands-/dampknap 20 Klassisk mælkeskummer (kun bestemte typer) 21Netledning 22 Hovedkontakt (RI8437, RI8435, RI8433 med energisparekontakt) Bemærk: Sørg for, at der er mindst 15 cm luft over, bag og på begge sider af maskinen (fig. 13 Drej filterholderen fra højre mod venstre for at fjerne den fra bryggeenheden og skylle den med frisk vand (fig. 6 Drej filterholderen fra højre mod venstre for at fjerne den fra maskinen, og hæld det resterende vand (fig. [. . . ] -- Ta alltid med maskinen til et autorisert Gaggia-servicesenter for undersøkelse eller reparasjon. -- Ikke plasser maskinen på en kokeplate eller ved siden av en varm ovn , et varmeelement eller en lignende varmekilde. -- Når du rengjør maskinen, lar du den kjøle seg ned før du setter inn eller fjerner noen deler. -- Ikke fyll vanntanken med varmt eller kullsyreholdig vann ­ dette kan føre til skader på vanntanken og maskinen. -- Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller sterke væsker som bensin eller aceton til å rengjøre maskinen. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende at maskinen slutter å virke som det skal. Vann som er igjen i oppvarmingssystemet, kan fryse og medføre skade. -- Ikke la det være vann i vanntanken hvis du ikke skal bruke maskinen på lengre tid. -- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Gaggia ikke spesifikt anbefaler. Ved bruk av denne typen tilbehør eller deler blir garantien ugyldig. Er derfor svært viktig å rengjøre og vedlikeholde maskinen med jevne mellomrom slik det beskrives i brukerhåndboken og på nettstedet. Manglende rengjøring og vedlikehold kan over tid føre til at maskinen slutter å virke. -- Etter at du har skummet melken, rengjør du raskt den klassiske melkeskummeren ved å tappe en liten mengde i en beholder. fjern deretter den eksterne delen av den klassiske melkeskummeren og vask den med lunkent springvann. Sett hovedbryteren til "I" for å slå på maskinen (Fig. 3 Plasser en beholder under den klassiske melkeskummeren og vri bryteren for varmt vann / damp mot klokken (Fig. 8 Vri filterholderen fra venstre til høyre så langt som mulig og frigjør filterholderfestet. Håndtaket vil automatisk sprette tilbake til venstre igjen (Fig. 12 Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-nivået og vent til klarlampen for maskinen tennes. 13 Vri filterholderen fra høyre til venstre for å fjerne den fra bryggeenheten, og skyll den med friskt vann (Fig. Merk: Rengjør kaffeputefilteret og kaffeputeadapteren hver gang du har brukt dem. 3 Vri filterholderen fra venstre til høyre til den låses på plass, og frigjør filterholderfestet (Fig. [. . . ] -- om ett fel uppstår -- om du inte ska använda bryggaren under en längre tid -- innan du rengör bryggaren. -- Reparationer får endast utföras av ett servicecenter som har -- Den här bryggaren kan användas av barn som är över åtta år, -- Instruktioner om hur ytor som kommer i kontakt med mat ska rengöras finns i avsnittet Rengöring. Vänta tills pumpningscykeln är klar innan du tar bort varmvattenmunstycket. -- Tänk på att bryggaren kan spruta ut strålar med mjölk och ånga vid pumpning, vilket kan orsaka brännskador. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING GAGGIA VIVA STYLE RI8433

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag