Bruker manual FALMEC DOWN DRAFT

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for FALMEC DOWN DRAFT Vi håper at bruksanvisningen for FALMEC DOWN DRAFT er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning FALMEC DOWN DRAFT.


FALMEC DOWN DRAFT : Last ned den komplette bruksanvisning (23904 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning FALMEC DOWN DRAFT

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der direkte eller indirekte er forvoldt på personer, ting og kæledyr som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne i dette hæfte. Efter installation af emhætter i rustfrit stål, er det nødvendigt til at rense den for at fjerne resterende klæbemiddel fra den beskyttende emballage og fedtpletter og olier, som, hvis de ikke fjernes, kan forårsage uoprettelig forringelse af overfladen på emhætten. Fabrikanten anbefaler, til dette formål, at anvende de medfølgende vådservietter, som også kan købes særskilt. Apparatet er udelukkende beregnet til udsugning af luften over husholdningskogeplader, og ikke kogeplader som anvendes i professionelt øjemed: Enhver anden brug betragtes som ukorrekt, kan forårsage skader på personer, ejendom og husdur og fratager Fabrikanten ethvert ansvar. [. . . ] För att förhindra ett återflöde av luft utifrån, sitter en backventil installerad på motorer med 800m3/h eller mer. Konstant underhåll säkerställer apparatens korrekta drift och en god effektivitet under lång tid. Alternativt och för alla övriga typer av ytor kan rengöringen göras genom att använda en mjuk trasa som fuktats lätt med ett neutralt rengöringsmedel eller med denaturerad sprit. Skölj dem noggrant och vänta tills de är ordentligt torra innan du monterar dem igen. Symbolen med den överkryssade soptunnan som visas på din utrustning anger att produkten är en WEEE, det vill säga "Avfall som kommer från elektriska och elektroniska utrustningar" och därför inte bör kastas i de osorterade soporna (det vill säga tillsammans med "blandat hushållsavfall") utan hanteras separat för att omfattas av lämpliga åtgärder för återanvändning, eller också till en specifik behandling för att på ett säkert sätt ta bort och kassera ämnen som är skadliga för miljön och utvinna de råvaror som kan återvinnas. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i apparaterna när som helst Som finns i denna manual är indikativa och kan inte kopieras. Under normala driftsvillkor rekommenderas det att regenerera dem var 18:e månad och byta dem efter tre år. Om de skulle behöva bytas ut ska man vända sig till ett servicecentrum. Dersom strømledningen eller andre deler er skadet skal ventilatoren IKKE brukes: Koble ventilatorhetten fra strømforsyningen og kontakt forhandler eller autorisert teknisk servicesenter for reparasjon. utfør aldri endringer på apparatets elektriske , mekaniske eller funksjonelle struktur. Forsøk aldri å utføre reparasjoner eller utskiftninger på egen hånd: inngrep som er utført av inkompetente og ukvalifiserte personer kan forårsake skader, selv meget alvorlige, på eiendom og/eller personer som ikke er dekket av produsentens garanti. Før installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspenningen tilsvarer den som er angitt på typeskiltet inne i ventilatorhetten. Bruk av skruer som ikke samsvarer med disse instruksene, kan medføre elektrisk fare. Hvis det forekommer feilfunksjoner på apparatet, forsøk ikke å løse problemet på egen hånd, men ta kontakt med forhandler eller et autorisert servicesenter for reparasjon. Under installasjon av ventilatorhetten, frakoble apparatet ved å fjerne støpselet eller ved å bruke hovedbryteren. Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal ventilatoren IKKE installeres; legg den i originalemballasjen og kontakt forhandleren. når den først er installert vil ingen klage på estetiske feil aksepteres. Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr (for eksempel vernesko) og utvis aktsom og korrekt atferd. Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres med ventilatorhetten kan kun brukes på murvegger: ved montering av ventilatorhetten på en vegg av annet materiale, vurdere andre festesystemer der det tas hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt (angitt på side 2). Vær oppmerksom på at installasjonen med andre festesystemer enn de som følger med eller systemer som ikke overholder forskriftene, kan forårsake risiko rundt elektrisitet eller mekanisk tetthet. Unntak for Australia og New Zealand: Avtrekksvifter og andre kjøkkenhetter kan påvirke sikker drift av apparater som brenner gass eller annet drivstoff (inkludert de i andre rom) på grunn av tilbakestrømning av forbrenningsgasser. Disse gassene kan potensielt føre til karbonmonoksidforgiftning. [. . . ] Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om nærmeste innsamlingspunkt. Bøter for feilaktig avhending av denne typen avfall kan gis i henhold til nasjonal lovgivning. EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomført på ulikt vis i hvert land. Eller forhandleren for å få informasjon om korrekt kassering. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING FALMEC DOWN DRAFT

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag