Bruker manual FABER LOOK ISOLA BRS X/V A90

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for FABER LOOK ISOLA BRS X/V A90 Vi håper at bruksanvisningen for FABER LOOK ISOLA BRS X/V A90 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning FABER LOOK ISOLA BRS X/V A90.


FABER LOOK ISOLA BRS X/V A90 : Last ned den komplette bruksanvisning (9403 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning FABER LOOK ISOLA BRS X/V A90

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Når emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske, må det negative tryk i lokalet ikke overskride 0, 04 mbar for at undgå, at emhætten suger røgen tilbage til lokalet. Luften må ikke bortledes gennem et røgaftræk til udledning af røggas fra apparater med forbrænding af gas eller andre former for brændstof. ADVARSEL: Manglende installation af skruerne eller beslagene i overensstemmelse med disse instruktioner kan medføre risiko for elektrisk stød. [. . . ] Det er viktig at brukerne kjenner til alle apparatets driftsog sikkerhetsegenskaper. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller bruk. Minste sikkerhetsavstand mellom platetopp og kjøkkenvifte er 650 mm (noen modeller kan monteres ved lavere høyde; se avsnittet om arbeidsmål og installasjon). Hvis installasjonsinstruksjonene for gassplatetoppen spesifiserer en større avstand enn angitt ovenfor, må du overholde dette. For apparater i klasse I må du kontrollere at hjemmets strømnett er jordet. Hvis kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm (f. Gassapparater), må det garanteres en god ventilasjon i rommet for å unngå retur av forbrenningsgassen. Når kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0, 04 mbar for å unngå en retur av røkene. Luften må ikke føres ut gjennom en røkkanal som brukes for røkutslipp fra apparater som fungerer med gass eller andre forbrenningsstoffer. Sett støpslet inn i en lett tilgjengelig stikkontakt som er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Følg nøye forskriftene fra de lokale myndighetene vedrørende tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for røkutslipp. ADVARSEL: Manglende installasjon av skruer eller beslag i samsvar med disse instruksjonene kan medføre risiko for elsjokk. Ikke flambér under kjøkkenviften, fordi en brann kan utvikles. Psykiske evner, eller personer uten erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og farene knyttet til bruken. Rengjøring og vedlikehold som er brukerens ansvar, må ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn. Barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring og kunnskap i bruk av apparatet med mindre de er overvåket og opplært. De tilgjengelige delene kan bli veldig varme når platetopper/komfyrer er i bruk. Det må være en god utlufting i rommet når kjøkkenviften brukes samtidig med apparater som fungerer med gass eller andre forbrenningsstoffer (gjelder ikke apparater som kun fører luften ut i lokalet). [. . . ] Trykk på samme knapp eller knappen A for å 5 sekunder når alarm LEDen for knappen A blinker tre ganger. H Hvis du trykker raskt på knappen, slås belysningen på LEDen for knappen tennes. Fjern filtrene ett av gangen ved å skyve dem mot baksiden av Enheten og samtidig trekke dem nedover. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING FABER LOOK ISOLA BRS X/V A90

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag