Bruker manual ELECTROLUX LNC7MD32W2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ELECTROLUX LNC7MD32W2 Vi håper at bruksanvisningen for ELECTROLUX LNC7MD32W2 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ELECTROLUX LNC7MD32W2.


ELECTROLUX LNC7MD32W2 : Last ned den komplette bruksanvisning (18956 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ELECTROLUX LNC7MD32W2

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Du har valt en produkt som för med sig decennier av yrkeserfarenhet och innovation. Om det på grund av olika skäl inte går att få rätt ventilation, kommer produkten att fungera korrekt men energiförbrukningen kan öka något. Om din apparat använder R600a som köldmedium - du kan få denna information från etiketten på kylaren - bör du vara försiktig under transport och montage för att förhindra att apparatens kylningsdelar från att skadas. ?ven om R600a är en miljövänlig och naturlig gas, eftersom den är explosivt, bör du, i händelse av ett läckage som kan ha uppstått på grund av en skada i kylningsdelarna, flytta ditt kylskåp utom räckhåll för öppen eld eller värmekällor och ventilera rummet där apparaten är placerad några minuter. [. . . ] For å holde matvarene kalde under tineperioden, må brukeren oppbevare maten på et annet sted, og brukeren må fjerne all gjenværende is og akkumulert rim. Situasjonen er en helt annen for fryserseksjonen utstyrt med siste generasjons kjøleteknologi. Ved hjelp av viften, blir kald og tørr luft blåst gjennom hele fryserseksjonen. Dette resulterer i at den kalde luften blåses lett gjennom fryserseksjonen ­ også i rommet mellom hyllene ­ og sørger for at matvarene fryses jevnt og skikkelig. Luft som slippes ut fra viften, plassert på toppen av kjøleseksjonen, avkjøles mens den passerer gjennom spalten bak luftkanalen. Samtidig blåses luften ut gjennom hullene i luftkanalen, slik at avkjølingsprosessen fullføres i kjøleseksjonen. Hullene på luftkanalen er konstruert for å oppnå en jevn fordeling av luft gjennom hele seksjonen. Siden ingen luft passerer mellom fryser- og kjøleseksjonene, vil ikke lukter blande seg. Dette gjør at kjøleskap med siste generasjons kjøleteknologi er enkelt å bruke, og gir deg mye plass og et bra utseende. Når produktet kobles til for første gang, kan de indre lysene bli slått på 1 minutt senere grunnet åpningstester. fryse en stor mengde mat som ikke får plass på hurtigfrysehyllen, · ?Super freeze-modus kan avbrytes ved å følge den samme operasjonen som Super Freeze-modus vil automatisk kanselleres etter 24 timer, eller når sensortemperaturen av fryseren faller under -32 °C. Super cool-modus kan avbrytes ved å følge den samme operasjonen som for ??konomimodus (ECO) Formål Energisparing I perioder med mindre bruk (åpning av dør) eller fravær fra hjemmet, for eksempel i ferier, kan økonomiprogrammet gi en optimal temperatur samtidig som du sparer strøm. Trykk kjølerens knapp for å justere tiden (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minutter). Når du velger tiden, vil tallene blinke 3 ganger på skjermen og bippe. Trykk fryserens innstillingsknapp i 3 sekunder for å avbryte denne modusen. For å forhindre at barn leker med knappene og endrer innstillingene du har angitt, er barnesikring tilgjengelig i apparatet. Merk: Barnesikring vil også bli deaktiveres hvis elektrisitet blir avbrutt eller kjøleskapet blir koblet fra. Dersom du trykker på en hvilken som helst knapp mens lysene på kontrollpanelet Er slukket, vises de aktuelle enhetsinnstillingene på skjermen igjen, slik at du skal kunne foreta de endringene du ønsker. Når du vil kansellere skjermsparemodusen, trykker du på en hvilken som helst knapp for å aktivere knappene og deretter holder du modusknappen inne igjen i tre sekunder. Temperaturverdien valgt før Feriemodus, Super Freeze-modus, Super Cool-modus eller Økonomimodus som er aktivert vil forbli den samme inntil modusen er over eller kansellert. [. . . ] For å sjekke dette plugger du kjøleskapet til en Stikkontakt som du vet virker. Har du satt en rett eller matvare i kjøleskapet slik at den kommer i kontakt med bakveggen Er det mye mat som nylig er satt i frysekammeret?Dersom kjøleskapet lager for mye lyd: For å vedlikeholde kjølingsnivået aktiveres kompressoren fra tid til annen. Lyder fra kjøleskapet som kommer av denne funksjonen er normalt. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ELECTROLUX LNC7MD32W2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag