Bruker manual ELECTROLUX EKF3330

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ELECTROLUX EKF3330 Vi håper at bruksanvisningen for ELECTROLUX EKF3330 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ELECTROLUX EKF3330.


ELECTROLUX EKF3330 : Last ned den komplette bruksanvisning (5175 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ELECTROLUX EKF3330

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Når maskinen startes for første gang, skal tanken fyldes med koldt vand. Lad en fuld tank af vand blive ført gennem maskinen én eller to gange for at rengøre den uden brug af kaffefilter eller kaffe. Hvis der ikke slukkes for kaffemaskinen manuelt, slukkes den automatisk efter 40 minutter. [. . . ] Strømindikatoren tennes, og varmt vann begynner å renne inn i filteret. Når vannet slutter å renne, holder varmeplaten kaffen varm inntil maskinen slås av med AV/ PÅ-bryteren. Hvis maskinen ikke skrus av manuelt, skrur sikkerhetsfunksjonen for automatisk avstengning den av etter 40 minutter. 5 Hvis du fjerner kannen , hindrer filterventilen at det drypper kaffe på varmeplaten. (Kannen må ikke fjernes i mer enn 30 sekunder mens kaffen tilberedes - da overfylles filteret. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende eller som inneholder slipemidler, og ikke senk maskinen i væske! 7 Du rengjør filterholderen ved å løfte opp håndtaket og ta ut filterholderen. Filterventilen rengjøres grundig ved å aktivere den flere ganger mens den blir skylt. Skyll deretter kaffekannen, lokket og filterholderen grundig under rennende vann, og aktiver filterventilen flere ganger i løpet av skyllingen. Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte Fysiske, sensoriske eller mentale evner med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis instruksjon eller opplæring i bruk av produktet er gjennomført på en sikker måte, slik at de forstår farene. evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og hvis de forstår farene. Hold produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8 år. Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på typeskiltet! [. . . ] Ett mått (cirka 6­7 gram) per kopp är tillräckligt för att få ett kaffe av medelstyrka. Produkterna kan användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Den här symbolen på produkten indikerar att produkten innehåller ett batteri som inte får kasseras [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ELECTROLUX EKF3330

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag