Bruker manual ELECTROLUX EKF3300

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ELECTROLUX EKF3300 Vi håper at bruksanvisningen for ELECTROLUX EKF3300 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ELECTROLUX EKF3300.


ELECTROLUX EKF3300 : Last ned den komplette bruksanvisning (5427 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ELECTROLUX EKF3300

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med Nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de medfølgende farer. [. . . ] HU Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer Erfaring eller kunnskap, hvis instruksjon eller opplæring i bruk av produktet er gjennomført på en sikker måte, slik at de forstår farene. Produkter kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller Hold produktet og ledninger utenfor rekkevidden til barn som er yngre enn 8 år. Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og RO frekvens som er angitt på typeskiltet!Ikke gå fra apparatet uten tilsyn mens det er koblet til strømnettet. Apparatet må slås av og støpselet trekkes ut etter hver gang det har vært i Advarsel: Overflaten på varmeelementet kan være varm også etter bruk. Strømledningen må ikke komme i kontakt med noen av apparatets varme Seg ikke erstatningsansvar for eventuelle skader som følge av upassende eller feilaktig bruk. Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som: - personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer; - gårdshus; - av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper; - "bed and breakfast"-miljøer. Når du starter maskinen for første gang, fyller du beholderen med kaldt vann. La en full beholder med vann gå én eller to ganger gjennom maskinen for å rengjøre den, uten å bruke papirfilter eller kaffe. Lukk lokket til vannbeholderen, og sett kannen (med lokk) på varmeplaten. Strømindikatoren tennes, og varmt vann begynner å renne inn i filteret. Når vannet slutter å renne, holder varmeplaten kaffen varm inntil maskinen slås av med AV/PÅbryteren. Hvis maskinen ikke skrus av manuelt, skrur sikkerhetsfunksjonen for automatisk avstengning den av etter 40 minutter. [. . . ] Reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder Tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Ett mått (cirka 6­7 gram) per kopp är tillräckligt för att få ett kaffe av medelstyrka. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ELECTROLUX EKF3300

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag