Bruker manual DOLMAR PM4602SC

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for DOLMAR PM4602SC Vi håper at bruksanvisningen for DOLMAR PM4602SC er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning DOLMAR PM4602SC.


DOLMAR PM4602SC : Last ned den komplette bruksanvisning (4488 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning DOLMAR PM4602SC

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] For PM-462/PM-4602 S: Install RJ19LMC spark plug and cooling fins on engine. For PM-4602 S3/PM-5102 S3: Install QC12YC spark plug and cooling fins on engine. Hvis du ikke følger instruktionerne, kan det medføre alvorlig personskade. Brug nogle få øjeblikke på at lære plæneklipperen at kende hver gang inden brug. [. . . ] dette vil redusere faren for alvorlige personskader og/eller skader på enheten. Les gjennom hele bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse. Vær oppmerksom på hender og føtter mens maskinen er i bruk for å unngå personskader. Gjør deg kjent med kontrollene og sett deg inn i hvordan utstyret fungerer. € La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke gressklipperen. € Bruk aldri gressklipperen mens uvedkommende (særlig barn og kjæledyr) er til stede. Bruk personlig verneutstyr, som vernebriller og øreplugger, mens gresset klippes. ved reparasjonsarbeider , fjern tennpluggen og utfør reparasjonsarbeidet i samsvar med bruksanvisningen. Forberedelser • Bruk alltid solid fottøy og langbukser når du bruker gressklipperen. 115 • Inspiser området hvor utstyret skal brukes grundig, og fjern alle gjenstander som kan slenges vekk av maskinen. - Oppbevar drivstoffet i beholdere som er spesielt beregnet til dette formålet. Du må aldri fjerne lokket på drivstofftanken eller fylle på bensin mens motoren er i gang eller motoren er varm. - Hvis det søles drivstoff, må du ikke starte motoren, men flytte maskinen bort fra det tilsølte området for å unngå å skape en tennkilde før bensindampen har forsvunnet. € Før bruk må du alltid inspisere maskinen for å sjekke at blader, bladbolter og skjæreverket ikke er slitt eller skadet. Erstatt hele settet av slitte eller skadde blader og bolter for å opprettholde balansen. - før du fjerner tilstopninger eller blokkeringer i rennen, - før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen, - etter at du har truffet et fremmedlegeme. Inspiser gressklipperen for skade, og reparer før du starter og bruker gressklipperen på nytt. - hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt (kontroller umiddelbart). € Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen, påse at alle bevegelige deler har fullstendig stoppet og, dersom maskinen er utstyrt med nøkkel, fjern nøkkelen: - hver gang du forlater gressklipperen, - før du etterfyller drivstoff. € Reduser gassens innstilling mens motoren slås av og, hvis motoren er utstyrt med en stengeventil, steng drivstofftilførselen etter at klippingen er ferdig. Vedlikehold og oppbevaring • Hold alle muttere, bolter og skruer strammet for å sikre at utstyret er i god driftsmessig stand. € Utstyret må aldri oppbevares innendørs med bensin i tanken, ettersom gasser kan nå en åpen flamme eller gnist. [. . . ] Etterfyll motorolje som angitt i motorens egne bruksanvisning som fulgte med gressklipperen din. Se etter i motorens bruksanvisning for spesifikasjoner om korrekt pluggtype og åpning. Beskytt hendene med kraftige hansker eller en klut når du griper tak i skjærebladene. Vipp gressklipperen over på siden som spesifisert i egen bruksanvisning for motoren. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING DOLMAR PM4602SC

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag