Bruker manual CLOER 5918

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for CLOER 5918 Vi håper at bruksanvisningen for CLOER 5918 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning CLOER 5918.


CLOER 5918 : Last ned den komplette bruksanvisning (8499 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning CLOER 5918

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Hvis det likevel kommer vann på kontaktsokkelen, gjør du slik: - Trekk støpselet ut av kontakten. ADVARSEL: Etter bruk avgir varmeelementet fremdeles restvarme; fare for forbrenning!Vannbeholderen må kun fylles med vann, aldri med melk, sukker, andre væsker eller tilsetninger! [. . . ] 26 Kundeservice Skulle det en gang skje at Deres Cloer-apparat har en skade, ber vi Dem vennligst henvende Dem til Deres Cloer-forhandler eller til Cloerfabrikkundeservice. cloer elektriske apparater produseres i henhold til de aktuelle EU-direktiver og sikkerhetsforskrifter. * Vannkoker / Kaffeautomat / Teautomat Garantibetingelser Cloer gir Dem, som privat sluttforbruker, en begrenset produsentgaranti. Hvis De behandler apparatet nøye og følger bruksanvisningen og sikkerhetshenvisningene, forplikter vi oss til å reparere apparatet gratis, så fremt det dreier seg om material- eller produksjonsfeil. istandsettelsen gjøres enten ved å reparere eller erstatte de ødelagte komponentene. Ytterligere krav, uansett av hvilken art, spesielt skadeerstatningskrav, utelukkes. denne garantien innskrenker ingen rettigheter som forbrukere har med hensyn til salg av varer i henhold til de gyldige nasjonale lovene. Garantien gjelder i 2 år og begynner med den datoen produktet ble kjøpt av sluttforbrukeren for første gang. garantifristen forlenges ikke ved senere videresalg , reparasjoner eller ved å bytte produktet. Garantifristen begynner heller ikke på nytt eller influeres på annen måte. For å gjøre krav i henhold til garantien, ber vi Dem vennligst henvende Dem direkte til Deres forhandler. For spørsmål vedrørende Deres Produkt, ber vi Dem vennligst kontakte den nasjonale Cloerimportør i Deres land. Unntatt fra garantien er skader som kan tilbakeføres til feil bruk, vanlig bruk eller slitasje, ytre påvirkning (f. Kontrollera alltid först om nätspänningen som står på typskylten stämmer överens med nätspänningen hemma. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, om det sker under övervakning eller om de vet hur maskinen används och förstår vilka risker som kan uppstå. Ha barn alltid under uppsikt, så att de inte kan börja leka med apparat. Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap om det sker under övervakning eller om de fått instruktioner hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och att de förstår riskerna som kan uppstå. Kakaopulver Du har lagt för mycket espressopulver i fi lterinsatsen Du har använt ett espressopulver med för kraftig smak Vattenbehållaren och kaffebehållaren är inte korrekt hopskruvade och sitter därför snett Eventuell orsak Espressopulvret har tryckts ihop för mycket, vattenångan kan inte tränga igenom och pyser därför ut genom övertryckventilen · Om man då låter espresson långsamt rinna igenom mjölkskummet, bildas tre skikt (mjölk, espresso och mjölkskum). [. . . ] Brug altid grebet, når du tager fat på espressomaskinen!Hvis der samler sig kalk i vandbeholderen, kan du afkalke espressomaskinen med citronsyre eller eddike. Hvis produktet behandles omhyggeligt, og brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne overholdes, forpligter vi os til at udbedre produktet uden beregning, for så vidt der er tale om materialeeller fremstillingsfejl. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING CLOER 5918

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag