Bruker manual CANDY CMNV 6182XWD

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for CANDY CMNV 6182XWD Vi håper at bruksanvisningen for CANDY CMNV 6182XWD er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning CANDY CMNV 6182XWD.


CANDY CMNV 6182XWD : Last ned den komplette bruksanvisning (5487 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning CANDY CMNV 6182XWD

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Pictogram HOLIDAY: Bij lange afwezigheid kan de Holiday-functie worden gebruikt. Overholdes disse vejledninger ikke, kan det ugyldiggøre din ret til gratis service i løbet af garantiperioden. Vi anbefaler, at du opbevarer disse vejledninger på et sikkert sted til nem reference, så du opnår en god oplevelse med enheden. Man skal være opmærksom, når man rengør/transporterer enheden, ikke at røre ved kondensatorens metaltråde på bagsiden af enheden, da det kan gøre skade på fingre og hænder eller på produktet. [. . . ] Garantien gjelder kun nye produkter, og kan ikke overføres hvis produktet selges videre. Selskapet vårt kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilfeldige skader eller følgeskader. Hvis du kasserer et gammelt produkt som har lås eller klinke på døren, må du passe på å sikre denne slik at barn ikke kan bli innesperret. Enheten kan brukes av barn fra åtte år, personer som mangler erfaring med / kunnskap om produktet, eller personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne. Dette forutsetter imidlertid at bruken skjer under tilsyn, eller at nevnte brukere får opplæring i hvordan enheten skal benyttes, og forstår risikoene knyttet til enheten. Lås: Hvis kjøleskapet/fryseren er utstyrt med lås, oppbevarer du nøkkelen på et trygt sted unna enheten, slik at barn ikke kan bli innesperret ved et uhell. Hvis produktet har blitt fraktet horisontalt under transporten, må det stilles opp på venstre side (sett fra frontdøren) og stå slik i minst 4 timer, slik at systemet får stabilisert seg før produktet tas i bruk. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig hvis disse instruksjonene ikke følges. Unngå så langt som mulig å plassere enheten nær komfyrer, radiatorer eller i direkte sollys, da dette vil føre til at kompressoren kjører over lengre tidsperioder. Sørg for at den gjennomsnittlige omgivelsestemperaturen er 16­32 °C, og at det er nok plass rundt enheten til at luften kan sirkulere fritt. For å unngå rust på metalldeler er det viktig at fryseren ikke Aldri plasser kjøleskapet i en veggnisje, et innebygd skap eller et annet møbel mens det er i bruk. Forsikre deg om at innsiden er tørr, og at luften kan sirkulere fritt på baksiden. Kjøleskapet/fryseren får dermed kjølt seg ned til riktig temperatur, og du får forsikret deg om at alt fungerer slik det skal. ?pne døren etter 30 minutter hvis temperaturen i kjøleskapet har falt merkbart. Etter at kjøleskapet har vært i bruk en stund, åpnes temperaturkontrollen automatisk. Første gangs strømtilkobling av apparatet: Når apparatet tilkobles strøm for første gang, tennes displayet i 2 sekunder før det går tilbake til normalen og apparatet kjører med intelligent funksjon. displaybetjening: Når kjøleskapsdøren er lukket og ingen knapper trykkes på innen 3 minutter , slukkes displaybelysningen. Når displaybelysningen er slukket, åpner man kjøleskapdøren eller trykker på enhver knapp for å aktivere den. Temperaturene kan ikke stilles for funksjonene Fast Cooling (hurtigkjøling), Fast Freezing (hurtigfrysing), Smart ECO og Vacation (ferie). hvis det ikke trykkes på en knapp innen 5 sekunder ved temperaturinnstilling , slutter knappen å blinke og den angitte temperaturen tas i bruk. SMART ECO: Trykk på Smart Eco-knappen for å stille kjøleskaptemperaturen til de mest energieffektive forholdene (+4°C som kjøleskapstemperatur, -18 °C som frysertemperatur). For å gå inn i Smart Eco: Trykk på «Option» (alternativ) til Smart Eco blinker og trykk så på «OK». [. . . ] Bruk et verktøy til å skru ut skruene på stopperen, som vist i figuren nedenfor, monter den så på den andre siden av døren. Bruk et verkøty til å fjerne akselen og to stoppere på nedre hengsel, monter dem så i riktig posisjon som vist på figuren nedenfor. Ta av den justerbare frontfoten for hånd, som vist nedenfor, monter det nedre hengslet på motstående side av kjøleskapet og fest skruene med en skrutrekker. Sett opp fryserdøren og snu det mellomste hengslet 180°, monter så hengslet på den andre siden av kjøleskapet ved å skru fast de 3 skurene med en skrutrekker. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING CANDY CMNV 6182XWD

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag