Bruker manual CANDY CMDS 6184WN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for CANDY CMDS 6184WN Vi håper at bruksanvisningen for CANDY CMDS 6184WN er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning CANDY CMDS 6184WN.


CANDY CMDS 6184WN : Last ned den komplette bruksanvisning (17585 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning CANDY CMDS 6184WN

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Placera eller förvara inte brandfarliga eller mycket flyktiga material som eter, bensin, gasol, propangas, sprayburkar, lim, ren alkohol etc. När material som kräver en strikt kontroll av förvaringstemperaturen ska förvaras är det möjligt att det försämras eller att en okontrollerad reaktion uppstår som kan orsaka risker. Den här apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med avsaknad av erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de har fått lämplig handledning eller lämpliga instruktioner för säker användning och förstår de faror som är inblandade. [. . . ] Larm för öppen dörr Om dörren lämnas öppen under mer än 90 sekunder ljuder ett larm. Den här apparaten är utrustad med Smart Touch-teknik som gör det möjligt för dig att interagera via appen med smarttelefoner med Android-operativsystem som är utrustade med NFC-funktion (Near Field Communication). Du kan däremot endast interagera med maskinen och dra fördel av den potential som erbjuds av Smart Touch med hjälp av Android-smarttelefoner utrustade med NFCteknik, enligt följande funktionsschema: ?ppna appen, skapa användarprofilen och registrera apparaten genom att följa de anvisningar som visas på telefonskärmen eller i den Snabbguide som medföljer maskinen. Ett meddelande på enheten kommer att informera om proceduren har genomförts ordentligt och meddela när du kan ta bort smarttelefonen. ) ersätts med andra delar som inte är originaldelar kan det leda till att NFCantennen tas bort, vilket förhindrar full användning av appen. DRIFTSTILLSTÅND Efter påslagning tänds alla lampor på panelen i en sekund och apparaten drivs med samma inställning (läge och temperatur) som sista gången apparaten ställdes in. Super freezing 1) Gå till Super freezing-läge När du vill frysa livsmedlen på kort tid kan du använda Super freezing-läget. När du försöker göra det blinkar den vänstra lampan i tre sekunder för att påminna dig om felaktig funktion. D) Vi råder användaren att flytta temperaturreglaget till mittläget vid normala förhållanden, men användaren kan också justera temperaturintervallet efter livsmedelsituationen. SMART COOL/ICED DRINK-FUNKTION 13 / 6 För att snabbt kyla drycker, lägg flaskan i frysen och aktivera funktionen genom att trycka på knappen smart cool/iced drink (smart kyld/frusen dryck). Med den här funktionen kan du stänga av kylskåpet, men frysen förblir på. Du kan dock inaktivera denna funktion via appen (tryck på knappen Wake-Up [vakna]) så att kylskåpet kan återgå till ECO-temperaturen inom 24 timmar, redo för din hemkomst. Tryck sedan på simply-fi-knappen tills Wi-Fi-symbolen visas och börjar blinka en sekund på och en sekund av och "rr" visas på displayen. Symbolens lampa blinkar i cykler om en sekund på och en sekund av och "rr" visas på displayen. när den är ansluten till routern kommer Wi-Fi-symbolen att vara på hela tiden. Om det inte finns någon anslutning till routern blinkar Wi-Fisymbolen tre sekunder på och en sekund av. Wi-Fi-symbolen blinkar en sekund på och en sekund av för att visa att Wi-Fi-anslutningen har återställts. Symbolens lampa blinkar i cykler om en sekund på och en sekund av och "rr" visas på displayen. [. . . ] Glödlampan som medföljer denna apparat är en glödlampa för speciell användning som endast kan användas med den medföljande apparaten. Rör inte glödlampan om den har varit tänd under en längre tid eftersom den kan vara väldigt varm. ?ppna apparatens dörrar och håll dem öppna så lite som möjligt. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING CANDY CMDS 6184WN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag