Bruker manual CANDY CMC644TP

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for CANDY CMC644TP Vi håper at bruksanvisningen for CANDY CMC644TP er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning CANDY CMC644TP.


CANDY CMC644TP : Last ned den komplette bruksanvisning (7378 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning CANDY CMC644TP

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Fastgør kogesektionen til køkkenbordet med de fire beslag under kogesektionen. Selv et tyndt lag vand kan gøre tasterne svære at betjene. Du kan til enhver tid ændre varmeindstillingen under tilberedningen. Det frie område består af to uafhængige induktorer, som kan kontrolleres hver for sig. [. . . ] Du kan alltid stänga av induktionshällen i nödfall med strömbrytaren ON/OFF men lås upp hällen först under nästa åtgärd. 1 Denna induktionshäll kan identifiera en mängd olika matlagningskärl som du kan testa med en av följande metoder: Placera kärlet på kokzonen. Om du använder ett något bredare kärl används energin med maximal effektivitet/ Om du använder mindre kärl kan effektiviteten kan vara mindre än förväntat. Kärl som är mindre än 140 mm kan inte detekteras av hällen. Om du fortfarande inte kan lösa problemet, stäng av apparaten, försök inte ta isär den och ring eftermarknadsavdelningen. ADVARSEL: Dette apparatet og dets tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke tar på noen varmeelementer. Barn under 8 år må holdes borte fra apparatet med mindre de er under kontinuerlig oppsyn. Enheten kan brukes av barn fra åtte år, personer som mangler erfaring med / kunnskap om produktet, eller personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne. Dette forutsetter imidlertid at bruken skjer under tilsyn, eller at nevnte brukere får opplæring i hvordan enheten skal benyttes, og forstår risikoene knyttet til enheten. ADVARSEL: Tilberedning at mat på en platetopp med bruk av fett eller Olje kan være farlig og resultere i brann hvis det ikke skjer under konstant oppsyn. Prøv ALDRI å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk deretter over flammen med et lokk eller et brannteppe. Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på overflaten til platetoppen, da de kan bli varme. Etter bruk slår du av elementet på platetoppen ved hjelp av bryteren. Dette apparatet er ikke laget for å brukes ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem. Instruksjonene angir typen kabel som skal brukes, og tar hensyn til temperaturen på den bakre overflaten på produktet. Hvis strømledningen er skadet, må du få den skiftet av produsenten, en servicerepresentant for produsenten, eller en annen kvalifisert person. FORSIKTIG: For å unngå fare som skyldes utilsiktet nullstilling av den termiske sikringsbryteren må ikke dette apparatet få strømforsyning gjennom en ekstern bryterenhet, slik som en timer, og heller ikke må det kobles til en krets som regelmessig slås av og på. ADVARSEL: Bruk bare platetoppdeksler som er utformet av produsenten eller som er angitt av produktprodusenten i brukerinstruksjonene eller bruk platedekslene som er innlemmet i produktet. - angir typen kabel som skal brukes, og tar hensyn til temperaturen på Vi håper du vil få glede av den i mange år framover. Les denne instruksjonsveiledningen grundig før du bruker platetoppen og oppbevar veiledningen på et trygt sted for framtidig referanse. Les denne instruksjonsveiledningen grundig før du bruker platetoppen og oppbevar veiledningen på et trygt sted for framtidig referanse. [. . . ] Varmesoner på samme side (slik som den første og andre sonen), skal vise "u" . Trykk på tasten "ON/OFF" for å starte enheten på nytt. Tabellen over viser hvordan du vurderer og kontrollerer vanlige feil. Hvis det skulle oppstå en feil ber vi deg om å kontrollere følgende før du kontakter ettersalgstjenesten: - Sjekk at apparatet er korrekt koblet til stikkontakten - Les feil- og displaytabellen over Hvis du fremdeles ikke klarer å løse problemet, slå av apparatet, ikke forsøk å demontere det, men ring Ettersalgstjenesten. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING CANDY CMC644TP

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag