Bruker manual CANDY CIC642

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for CANDY CIC642 Vi håper at bruksanvisningen for CANDY CIC642 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning CANDY CIC642.


CANDY CIC642 : Last ned den komplette bruksanvisning (10406 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning CANDY CIC642

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før De tager produktet i brug, og opbevar den omhyggeligt, så De kan slå op i den, hvis det bliver nødvendigt. indledning Induktionskogetoppen kan opfylde de mange forskellige behov som kræver kogning via eletromagnetisk opvarmning. Dette skaber en række bølger som genererer varmen, der ledes videre til beholderen på kogetoppens overflade. Eftervarme alarm Hvis kogetoppen bruges i længere tid, kan den efter brug være varm. [. . . ] Dette husholdningsproduktet som er produsert med spesialmaterialer er utrolig lett å bruke og meget holdbart og sikkert. Dette lager en serie bølger som produserer varme, som igjen overføres fra kokeplatens overflate til kokekaret. Våre produkter er stadig i utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til å endre og oppdatere produktet med eventuelle nye tekniske utviklinger. Varsel om gjenstander som ligger på platetoppen Hvis man setter en gryte med en diameter på mindre enn 80 mm, små gjenstander (f. Alarm for restvarme Når platetoppen har stått på lenge kan den forsette å avgi restvarme. Hvilken varmestyrke man har innstilt, som vist i Når maten er ferdig og du fjerner gryten slutter induksjonsplatetoppen å avgi varme og, etter et lydsignal som varer i 1 minutt, blir den slått av. Personer med pacemaker må ikke bruke dette husholdningsapparatet uten at de først har konsultert legen. Lag et hull i møbelet; for en korrekt installasjon må det dessuten være minst 5 cm avstand rundt platen. Pass på at bordplaten hvor platetoppen skal installeres har en tykkelse på minst 30 mm, og at den er laget av et materiale som tåler høye temperaturer slik at den ikke deformeres pga varmen fra kokeplaten (figur 1). Pass alltid på at induksjonsplatetoppen hviler støtt på bordplaten, og at det er god ventilasjon (figur 2). OBS: pass på at det er en avstand på minst 760 mm mellom platetoppen og et eventuelt skap over den. Dersom apparatet ikke er utstyrt med støpsel skal man sette et normalisert støpsel, egnet for belastningen som angis på skiltet, på kabelen. Dersom man ønsker en fast tilkopling til nettet må man installere, mellom apparatet og nettet, en flerpolet bryterenhet med kontaktavstand på minst 3 mm. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for personskader eller skader på gjenstander som skyldes at denne forskriften ikke overholdes. Forberedelser før bruk: Men en gang du setter på platetoppen vil du høre et lydsignal og alle ledlampene blinker i ett sekund; det betyr at kokeplaten står i "stand-by". Velg den kokesonen hvor du har satt gryten, ledlampen som viser varmenivået for den valgte sonen begynner å blinke. Trykk deretter på tasten "+" eller "-", displayet viser i utgangspunktet 5, deretter regulerer du styrken som du ønsker med tasten "+" eller "". trykker du tasten "+" og "-" inn samtidig , nullstilles alle tidligere innstillinger og kokesonen slåes av. Se tabell på side 71 for de enkelte kokesonenes spesielle strømstyrke. OBS: etter at du har trykket på "ON/OFF"-tasten blir induksjonsplatetoppen stående i stand-by dersom du ikke fortsetter innen 1 minutter. Avbryte TIMER-funksjonen Trykk på "timer"-tasten i 5 sekunder for å avbryte funksjonen som du har innstilt tidligere. TIMER-funksjon Når du trykker på TIMER-tasten, begynner ledlampen på displayet å blinke og du kan stille inn tiden. [. . . ] Efter att man har ställt in tiden skall man trycka på knappen "TIMER" för att kontrollera inställningen. Detta område kan användas som en enstaka zon eller som två skilda zoner beroende på matlagningskraven. Ett fritt område består av två oberoende induktorer som kan styras separat. Vi rekommenderar inte andra åtgärder utöver de ovanstående tre eftersom det kan påverka apparatens uppvärmning Som två oberoende zoner För att använda det flexibla området som två skilda zoner har du två värmelägen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING CANDY CIC642

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag