Bruker manual BOSCH TAS75SE2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH TAS75SE2 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH TAS75SE2 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH TAS75SE2.


BOSCH TAS75SE2 : Last ned den komplette bruksanvisning (2868 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH TAS75SE2

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] I följande tabell hittar du lösningar på problem eller störningar, som kan uppträda i samband med användningen av apparaten och som du kan åtgärda själv. Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Apparatet og tilslutningsledningen skal være utilgængelige for børn under 8 år, og de må ikke betjene apparatet. [. . . ] Mindre mængde: Tryk under brygningen på START/STOPtasten for at afbryde brygningen. Kaffemaskinen skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet. Viktige sikkerhetsanvisninger Les nøye gjennom bruksanvsningen, del 1 og 2, og følg den. Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller manglende erfarig og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår fra det. Rengjøring og bruker vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er under oppsyn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og og strøm kabelen og må ikke betjene apparatet. Fyll hver dag på kun rent, kaldt vann (ikke mineralvann med kullsyre). Energisparing For å spare strøm bør du alltid slå din TASSIMO-maskin av hver gang du er ferdig med å bruke den. Bruk bare din TASSIMO kaffemaskin når strømkabel og maskin er uten skader. T DISC, stanseenheten og drikkeutløpet kan være svært varme rett etter at en drikk er blitt brygget. Brett tilhørende side med bilder fremst i heftet ut til venstre før du leser videre. Brukte BRITA MAXTRA vannfilterkassetter kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Com for å oppdage vårt store utvalg av kaffedrikker som du kan bestille på nett. I tabellen nedenfor finner du løsninger for problemer eller feil som kan oppstå i sammenheng med bruken av kaffemaskinen, og som du lett kan utbedre på egenhånd. Vanntanken ble tatt ut under bryggingen, eller det er luft i systemet. Stryk glatt folien på T DISC med fingeren, slik at strekkoden kan leses. [. . . ] Indikatoren for bytte av filterhylse fungerer ikke lenger (alt etter modell). Hvis indikatoren for bytte av filterhylse likevel ikke fungerer, ta kontakt med TASSIMO Infoline. No Garanti For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH TAS75SE2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag