Bruker manual BOSCH TAS6002

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH TAS6002 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH TAS6002 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH TAS6002.


BOSCH TAS6002 : Last ned den komplette bruksanvisning (3485 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH TAS6002

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Följ alltid denna bruks anvisning och spar den hela maskinens livsläng. Maskinen får endast anslutas till ett elnät med växelström via ett föreskriftsenligt installerat, jordat eluttag. [. . . ] Stryg folien på T DISC glat med fingeren for at stregkoden kan læses. Værdi kan også tilpasses Tryk under brygningen på Start/Stop-tasten Kaffemaskinen skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet. Viktige sikkerhetsanvisninger Les nøye gjennom bruksanvsningen, del 1 og 2, og følg den. Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller manglende erfarig og/eller kunnskaper, dersom dette skjer under tilsyn, eller de er blitt instruert i sikker bruk av apparatet og har forstått de farer som utgår fra det. Rengjøring og bruker vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de har fylt 8 år eller er eldre og er under oppsyn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og og strømkabelen og må ikke betjene apparatet. Fyll hver dag på kun rent, kaldt vann (ikke mineralvann med kullsyre). Bruk bare din TASSIMO kaffemaskin når strømkabel og maskin er uten skader. T DISC, stanseenheten og drikkeutløpet kan være svært varme rett etter at en drikk er blitt brygget. Brett tilhørende side med bilder fremst i heftet ut til venstre før du leser videre. Com for å oppdage vårt store utvalg av kaffedrikker og passende TASSIMO-tilbehør som du kan bestille på nett. I tabellen nedenfor finner du løsninger for problemer eller feil som kan oppstå i sammenh eng med bruken av kaffemaskinen, og som du lett kan utbedre på egenhånd. Vanntanken ble tatt ut under bryggingen, eller det er luft i systemet. Rengjør vanntanken og sørg for at flottøren kan beveges fritt igjen. [. . . ] Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. For informasjon, spørsmål eller adresse til nærmeste Bosch servicesenter, vennligst kontakt Tassimo forbrukerservice: Tel nr 800-17073 www. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH TAS6002

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag