Bruker manual BOSCH MY WAY 2 TAS6504

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MY WAY 2 TAS6504 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MY WAY 2 TAS6504 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MY WAY 2 TAS6504.


BOSCH MY WAY 2 TAS6504 : Last ned den komplette bruksanvisning (3124 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MY WAY 2 TAS6504

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Dette apparat kan bruges af børn fra og med 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Apparatet og tilslutningslednin gen skal være utilgængelige for børn under 8 år, og de må ikke betjene apparatet. Fyld hver dag udelukkende rent, koldt vand på (ikke mineralvand med kulsyre). Derfor kan Bosch ikke påtage sig nogen leveringsgaranti for T ASSIMO TDISCs. [. . . ] Barn under 8 år må holdes unna apparatet og og strømkabelen og må ikke betjene apparatet. Fyll hver dag på kun rent, kaldt vann (ikke mineralvann med kullsyre). Bruk bare din TASSIMO kaffemaskin når strømkabel og maskin er uten skader. Du må aldri forsøke å åpne bryggeenheten under bruk. vær oppmerksom på at væske som kommer ut , er svært varm. T DISC, stanseenheten og drikkeutløpet kan være svært varme rett etter at en drikk er blitt brygget. Brett tilhørende side med bilder fremst i heftet ut til venstre før du leser videre. Com for å oppdage vårt store utvalg av kaffedrikker og passende TASSIMO-tilbehør som du kan bestille på nett. I tabellen nedenfor finner du løsninger for problemer eller feil som kan oppstå i sammenh eng med bruken av kaffemaskinen, og som du lett kan utbedre på egenhånd. Vanntanken ble tatt ut under bryggingen, eller det er luft i systemet. Rengjør vanntanken og sørg for at flottøren kan beveges fritt igjen. Stryk glatt folien på T DISC med fingeren, slik at strekkoden kan leses. Legg T DISC med siden med påskriften vendt ned, slik at fliken ligger i den hertil tiltenkte utsparingen. Vent med å åpne bryggeenheten til statusindikator Y har sluttet å blinke og lyser Fyll vanntanken R og Avkalking Q blinker samtidig og det er ikke mulig å lage noen drikker. Rengjør vanntanken og sørg for at flottøren kan beveges fritt igjen. Mindre volum: Trykk på start/stopp-taste under bryggingen for å avbryte bryggeprosessen. Følgende tilbehør kan bestilles fra Bosch kundeservice, www. Hvis indikatoren for bytte av filterhylse likevel ikke fungerer, ta kontakt med TASSIMO Infoline. [. . . ] Ved ferie), anbefaler vi at du kaster det vannet som er igjen i tanken og lar patronen være igjen inni. Før du bruker maskinen igjen, ta ut patronen, rens vannbeholderen og trakten grundig og skyll patronen som beskrevet i TASSIMO by Bosch bruksanvisningen. På lik linje med andre naturlige produkter kan BRITA Micro Carbon Pearls ha naturlige variasjoner. Dette kan føre til at svært små mengder med karbonpartikler slites av og havner i det filtrerte vannet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MY WAY 2 TAS6504

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag