Bruker manual BOSCH MUM59343

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MUM59343 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MUM59343 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MUM59343.


BOSCH MUM59343 : Last ned den komplette bruksanvisning (6316 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MUM59343

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Slukker motoren af sig selv under brug, hvis overbelastningsbeskyttelsen er aktiveret. En mulig årsag kan være, at for store mængder fødevarer er blevet forarbejdet på en gang. Se under , , Hjælp i tilfælde af fejl", hvad der skal gøres, hvis et af sikkerhedssystemerne aktiveres. 0/off = stop M = momentfunktion med højeste omdrejningstal, hold kontakten fast for ønsket blendetid. [. . . ] Dersom tilkoblingsledningen på dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller av en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. Basismaskinen må aldri dyppes ned i væske eller holdes under rennende vann. Apparatet må slås av og kobles fra nettet, før det skiftes tilbehørsdeler eller ekstrautstyr som beveges under bruk. Etter utkoblingen fortsetter drevet å gå en kort tid og blir så stående i posisjonen for skift av verktøy. Apparatet kan av sikkerhetsgrunner kun brukes når drev som ikke brukes, er dekket til med beskyttelseslokk. Det er tvingende nødvendig å rengjøre apparatet grundig etter hver bruk eller når det ikke har vært i bruk i en lengre periode. Apparatet lar seg kun slå på i posisjon 1 og 3: når bollen (11) er satt inn og dreiet til den Ved strømbrudd forblir apparatet innkoblet, men motoren starter ikke igjen når strømmen kommer tilbake. For å slå apparatet på igjen må du vri dreiebryteren på 0/off og deretter slå den på. Hvis motoren slås av av seg selv under ?rsak kan være en samtidig bearbeidelse B Raspe-vendeskive ­ grov / fin c Riveskive ­ middels fin d Skive for potetkaker* 20 Skiveholder 21 Hus med utløpsåpning Viktig henvisning I denne bruksveiledningen finnes det et klistremerke med veiledende verdier for apparatets arbeidshastighet når det brukes verktøy hhv. Trekk ut kabelen med ett trekk inntil ønsket lengde (maks 100 cm) og slipp den langsomt igjen. Dersom kabelen klemmes fast, må du trekke kabelen helt ut og deretter rulle den opp igjen. WWFare for skade på grunn av roterende verktøy Under driften må det aldri gripes inn i bollen. Verktøyet må kun skiftes når drevet står stille ­ etter utkoblingen fortsetter drevet å gå i kort tid og blir stående i posisjonen for skift av verktøy. svingarmen må først beveges etter at verktøyet står stille. Apparatet må av sikkerhetsgrunner kun drives når drev som ikke brukes er dekket til med beskyttelseslokk (5, 8). Viktig henvisning om bruk av vispen (Bilde E): Vispen bør nesten berøre bunnen på bollen, for å blande ingrediensene best mulig. Dersom ikke, kan høydeinnstillingen til vispen innstilles som følger: Trekk ut støpselet. Trykk på utløsningstasten og sett svingarmen i posisjon 2. Stikk vispen inn i drevet til den Dreie vispen til optimal høyde: Dreies med urviseren: løftes Dreies mot urviseren: senkes Trykk på utløsningstasten og sett svingarmen i posisjon 1. kontroller høyden på vispen , juster om nødvendig. Når høyden er riktig innstilt, trykkes utløsningstasten og svingarmen settes i posisjon 2. Hold fast vispen og skru mutteren fast mot urviseren med fastnøkkel (SW 8). [. . . ] Still inn på trinn 3 og tilsett melken litt etter litt i løpet av 2 minutter. (romtemperatur) ­­ 100-125 g sukker ­­ 1 egg ­­ 1 klype salt ­­ litt skall av sitron eller vaniljesukker ­­ 250 g mel ­­ ev. Grunnoppskrift ­­ 300 g mel ­­ 3 egg ­­ etter behov 1-2 ss (10-20 g) kaldt vann Alle ingrediensene bearbeides til en deig i Med metallsjablon for 4 forskjellige bakeformer. Om du inte följer instruktionerna för rätt användning av apparaten påtar sig sig tillverkaren inte något ansvar för eventuella skador som detta kan orsaka. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MUM59343

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag