Bruker manual BOSCH MUM58235

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MUM58235 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MUM58235 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MUM58235.


BOSCH MUM58235 : Last ned den komplette bruksanvisning (16212 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MUM58235

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] En mulig årsag kan være, at for store mængder levnedsmidler er blevet forarbejdet på en gang. : P = stop M = momentfunktion med højeste omdrejningstal, hold kontakten fast for ønsket blendetid. : P = stop M = momentfunktion med højeste omdrejningstal, hold kontakten fast for ønsket blendetid. De tages i brug første gang, se "Rengøring og pleje". [. . . ] 1 og 3: når bollen (11) er satt inn og dreiet inntil Ved strømbrudd forblir apparatet innkoblet, men motoren starter ikke igjen deretter. Slås motoren av under bruk av seg selv, er overbelastningsvernet aktivert. En mulig årsak kan være en samtidig bearbeidelse av for store mengder matvarer. "Easy Armlift" funksjon for understøttelse av bevegelsen av armen oppover (se "Arbeidsposisjoner"). 5 Beskyttelsesdeksel for drevene For å ta beskyttelseslokket av drevet, trykk på baksiden og ta av lokket. A Vende-skjæreskive ­ tykk / tynn b Vende-raspeskive ­ grov / fin c Riveskive ­ middels fin 20 Skiveholder 21 Kasse med utløpsåpning Flytt svingarmen inntil den smekker i ønsket posisjon. Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet. Viktig henvisning De retningsverdiene for arbeidshastigheten som er anbefalt i denne bruksveiledningen, relaterer til apparater med 7-trinns dreiebryter. I denne bruksveiledningen finnes det et klistremerke med retningsverdier for arbeidshastigheten på apparatet når det brukes verktøy hhv. Kabelopprullingsautomatikk: Trekk ut kabelen med ett trekk inntil ønsket lengde (maks. Deretter trekk lett i kabelen igjen og slipp den langsomt; kabelen er sikret. Dersom kabelen klemmes fast, trekk kabelen helt ut og så la den rulle opp igjen. WWFare for skade på grunn av roterende verktøy Under driften må det aldri gripes inn i bollen. Verktøyet må kun skiftes når drevet står stille ­ etter utkoblingen går drevet etter i kort tid og blir stående i posisjonen for skift av verktøy. svingarmen må først beveges etter at verktøyet står stille. Apparatet må av sikkerhetsgrunner kun drives når drev som ikke brukes er dekket til med beskyttelseslokk (5, 8). Arbeider med bollen og verktøy Bilde E: Trykk utløsningstasten og sett Sett inn bollen som er bøyet framover og plasser den, drei den imot klokkens retning inntil den smekker i. Alt etter arbeidsoppgave stikk rørepinnen, vispen eller eltekroken inn i drevet til de smekker i. Henvisning: Ved bruk av eltekroken dreies deigskrapen inntil eltekroken kan smekke i (Bilde E-4b). Trykk utløsningstasten og sett Trykk utløsningstasten og sett Trykk utløsningstasten og sett Vende-skjæreskiven er ikke egnet for å skjære hard ost, brød, rundstykker og sjokolade. kokte , faste poteter må kun skjæres når de er kalde. Vende-raspeskive ­ grov / fin for rasping av grønnsaker, frukt og ost, unntatt hard ost (f. [. . . ] Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. For skjæring av frukt og grønnsaker i jevnt store MUZ45LS1 Innsats for hullskive fin (3 mm), grov (6 mm) Med metallsjablone for 4 forskjellige bakeformer. Om du inte följer instruktionerna för rätt användning av apparaten påtar sig sig tillverkaren inte något ansvar för eventuella skador som detta kan orsaka. Apparaten får användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står under tillsyn eller om de har undervisats om hur apparaten används på ett säkert sätt och har förstått de risker som är förknippade med den. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MUM58235

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag