Bruker manual BOSCH MMBV622M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MMBV622M Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MMBV622M er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MMBV622M.


BOSCH MMBV622M : Last ned den komplette bruksanvisning (8634 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MMBV622M

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Dette giver en mere ensartet konsistens, mere naturlige farver og en længere holdbarhed for C-vitamin og andre næringsstoffer, der reagerer med ilt. To-Go-flasken og opbevaringsbeholderne kan ligeledes sættes under vakuum for at forlænge friskheden og holdbarheden af fødevarerne, der findes i dem. Bemærk: Hvis drejeknappen ikke er i nulstilling, når der tændes for apparatet, kan det ikke betjenes. ?­ Når der drejes på drejeknappen under ?­ Når der trykkes kort på Når der trykkes kort Programmet sluk da for apparatet, og For at tage et låg af når der findes et vakuum, tag da først fat på vakuumlukningen i en ende, og træk opad. [. . . ] Der finner du illustrasjoner av apparatet merket med bokstaver og tall som det henvises til i denne veiledningen (f. Før det ny apparatet kan tas i bruk, må det pakkes fullstendig ut, rengjøres og kontrolleres. Merk: Når den nye blenderen brukes for første eller andre kang kan det oppstå en mild fremmed lukt. Blenderen er utstyrt med en høyeffektsmotorblokk som muliggjør inntil 37000 omdreininger i minuttet. Blenderen er utstyrt med vakuumpumpe som kan sette miksebegeret under vakuum før bearbeidningen. Dermed reduseres oksideringen av matvarene under og etter bearbeidningen. Dette gir en homogen konsistens, naturlige farger og lengre holdbarhet for vitamin C og andre næringsstoffer som reagerer med oksygen. Også To-Go-flasken og oppbevaringsbeholderne kan settes under vakuum for å forlengde ferskheten og holdbarhetene til matvarene i dem. statusindikator og symboler Statusindikatoren viser gjennom flere lysdioder manuelt valgt turtall eller fremdriften for vakuumeringen eller et automatisk program. Feil i apparatet X "Hjelp ved feil" se side 90 Som er varmere enn 60 °C. Og så på igjen for å starte programmet For å fjerne et lokk med undetrykk, grip først vakuumlåsen i en ende og trekk oppover. Det må komme inn tilstrekkelig luft til innsiden for at lokket skal kunne tas av. lokkene på oppbevaringsbeholderne er utstyrt med datoindikator. Ved å dreie på de to skivene kan dag og måned da matvarene ble fylt på stilles inn. Sett knivinnsatsen med tetningsring i det omsnudde miksebegeret som vist. Alle indikatorelementer blinker en gang kort, og det lyder en kort signaltone. Det må komme tilstrekkelig luft inn i miksebegeret for at lokket skal kunne tas av. Merk: Etter bearbeidningen fyller du matvarene på To-Go-flasken eller på oppbevaringsbeholdere og setter dem på nytt under vakuum, slik at de holder seg ferske. X "Oppbevaring under vakuum" se side 86 Kort, og det lyder en kort signaltone. Kan settes under vakuum med blenderen For at matvarene skal holde seg ferske Still inn datoen ved hjelp av Fjern slangen fra To-Go-flasken eller fra Tilstrekkelig luft inn i miksebegeret for at Apparatet og enkeltdelene som brukes må rengjøres grundig etter hver bruk. ?­ Ikke bruk rengjøringsmidler som Tørker da ikke inn, og plasten blir ikke angrepet (f. På bilde J finner du en oversikt over hvordan de enkelte delene blir rengjort. [. . . ] Det måste komma in tillräckligt med luft innan locket kan tas av. Alla indikeringselement blinkar kort en gång och en kort ljudsignal hörs. Det måste komma in tillräckligt med luft i mixerbägaren innan locket kan tas av. X "Förvaring under vakuum" se side 98 Kort en gång och en kort ljudsignal hörs. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MMBV622M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag