Bruker manual BOSCH MMB6384M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MMB6384M Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MMB6384M er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MMB6384M.


BOSCH MMB6384M : Last ned den komplette bruksanvisning (27714 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MMB6384M

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Rengør alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer, inden den første ibrugtagning. Varme fødevarer kan sprøjte, når de forarbejdes, og der kan komme damp ud af låget. A Låsningsindikator for låget skifter farve fra rød til grøn. Tip: Sæt drejeknappen på for at standse programmet før tiden. [. . . ] Følg disse merknadene for å unngå Unngåmaterielleskader materielle skader på apparatet, tilbehøret eller kjøkkengjenstander. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor. Her får du vite om det du må ta hen- Pakkeutogkontrollere syn til under utpakkingen. Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler. Når miksebegeret er satt på riktig og lokket er låst, kan apparatet slås på og betjenes. Overlastvern Overbelastningssikringen hindrer at motoren og andre komponenter får skader på grunn av for høy belastning. Her får du vite det viktigste om be- Grunnleggendebetjening tjening av apparatet. kabellengde Still lengden på strømkabelen inn i samsvar med dine behov. Skyv kabelen inn i kabeloppbevaringen for å forkorte kabellengden. Tips: Benytt deg av våre forslag til oppskrifter for å samle erfaringer med ditt nye apparat. Varme matvarer kan sprute ut under bearbeidningen, og det kan komme ut damp fra lokket. Trykk EasyClick-knivinnsatsen inn i miksebegeret og klapp igjen holdebøylen slik at den går i inngrep. Sett miksebegeret på grunnapparatet og skru det med klokken til det går i lås. Stikk målebegeret inn i lokket og sett lokket på miksebegeret. Tips: Dersom du vil stanse programmet før tiden, setter du dreiebryteren på . Ta ut målebegeret og stikk støteren inn i påfyllingsåpningen. Ta ut målebegeret og fyll på ingrediensene gjennom åpningen i lokket mens tilberedningen pågår. Sett lokket på miksebegeret igjen For å tømme ut alt det tilberedte innholdet tar du av lokket. Varme matvarer kan sprute under tilberedningen og føre til skolding. Sett to-go-knivinnsatsen på grunnapparatet og skru den klokken til den går i lås. Rengjør og vedlikehold Rengjøringogpleie vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid. egnethet for oppvaskmaskin Her får du vite hvilke komponenter som kan vaskes i oppvaskmaskin. [. . . ] Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Denna bruksanvisning riktar sig till den som använder appara- Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta. Varma matvaror kan stänka vid bearbetningen och ånga kan strömma ut från locket. Rengör alla delar som kommer i kontakt med matvaror innan du använder dem första gången. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MMB6384M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag