Bruker manual BOSCH MFW2500W

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MFW2500W Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MFW2500W er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MFW2500W.


BOSCH MFW2500W : Last ned den komplette bruksanvisning (6694 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MFW2500W

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] På de følgende sider i denne brugsanvisning kan du finde nyttige henvisningerne angående sikker brug af apparatet. Dermed får du glæde at dette apparat i lang tid, og resultaterne af dit arbejde vil bekræfte dig i, at du har købt det helt rigtige produkt. A Motor til påsatse b Tasten k c Sikringstasten d Netkabel 2 Basispåsats a Hus b Påfyldningsskakt c Påfyldningsskål d Frugt-/grøntsagsstopper e Låg til stopper f Snekke med medbringer g Skruering 3 Kødhakkerindsats a Kniv b Hulskive, fin (3, 8 mm) * c Hulskive, grov (8 mm ) 4 Pølsestopperindsats * a Bærering b Pølsestopperdyse 5 Kibbeh-indsats * a Konusring b Kibbeh-dyse 6 Raspepåsats * a Hus b Påfyldningsskakt c Frugt-/grøntsagsstopper d Skæreindsats e Raspeindsats, fin f Riveindsats 7 Frugtpressepåsats * Anvend basispåsatsens påfyldningsskål Gå i den forbindelse i omvendt rækkefølge frem som beskrevet under "Forberedelse". Før den første brug skal alle dele rengøres grundigt. [. . . ] Skyv aldri matvarene som skal bearbeides inn i påfyllingssjakten med hendene. Fare for skader på maskinen Pass på at det ikke finnes uvedkommende gjenstander i påfyllingssjakten eller i påsatsene. Apparatet må rengjøres som beskrevet etter hver bruk eller når det ikke har vært i bruk i en lengre periode. På de neste sidene av denne bruksanvisningen finner du verdifull informasjon om sikker bruk av maskinen. Vi ber deg lese grundig gjennom denne bruksanvisningen og følge alle instruksjonene. Da vil du ha glede av maskinen i lang tid, og resultatene av arbeidet med den vil bekrefte at du har gjort et godt valg. Før den nye maskinen kan tas i bruk, må den pakkes fullstendig ut, rengjøres og kontrolleres. Gå i denne forbindelse fram i motsatt rekkefølge til det som er beskrevet under "Forberedelse". Sikring mot overbelastning (termovern bryter) Slås motoren av under bruk av seg selv, er overbelastningsvernet aktivert. Mulige årsaker kan være en samtidig bearbeidelse av for store mengder matvarer eller en blokkering på grunn av knoker. Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med maskinen er avsluttet og de nødvendige påsatsene er satt korrekt sammen og koblet til basismaskinen. Sett først kniven og deretter ønsket Sett skruringen på huset og skru den fast med urviseren uten å bruke makt. Sett først bæreringen inn på snekken og Sett deretter pølsedysen inn i huset. Sett skruringen på huset og skru den Fast med urviseren uten å bruke makt. Sett skruringen på huset og skru den Fast med urviseren uten å bruke makt. Sett matebrettet på og stikk støteren Deler på forhånd, slik at de passer ned i påfyllingssjakten uten å måtte presses. Slå av maskinen og trekk ut støpselet når arbeidet er avsluttet. Henvisning: Fastlåsing av innsatsen skjer automatisk når apparatet blir slått på. Deler på forhånd, slik at de passer ned i påfyllingssjakten uten å måtte presses. Slå av maskinen og trekk ut støpselet når arbeidet er avsluttet. Påsatsen er heller ikke egnet for hard frukt eller harde grønnsaker som gulrot og rødbete. Stil en beholder under hver af åbningerne til saft og frugtkød. [. . . ] Sett matebrettet på og stikk støteren Forhånd, slik at de passer ned i påfyllingssjakten uten å måtte presses. Sett en beholder under hver av åpningene for juice og fruktkjøtt. Fruktkjøttet (faste bestanddeler) presses gjennom dysen for fruktrester. Når den dreies ut, blir fruktkjøttet fuktigere; når den dreies inn, blir det tørrere, og det renner mer juice ut av trakten. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MFW2500W

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag