Bruker manual BOSCH MFQ2210Y

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MFQ2210Y Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MFQ2210Y er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MFQ2210Y.


BOSCH MFQ2210Y : Last ned den komplette bruksanvisning (4093 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MFQ2210Y

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en manglende overholdelse af instrukserne vedr. Brug kun apparatet til forarbejdningsmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen. Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. [. . . ] Apparatet skal kun brukes innendørs ved romtemperatur, og ikke høyere enn 2000 meter over havet. Utskifting av skadet tilkoblingsledning, må kun foretas av vår kundeservice, for å unngå at det oppstår farer. La aldri strømkabelen komme i berøring med varme deler, og trekk den aldri over skarpe kanter. Basisapparatet må aldri dyppes ned i vann eller vaskes i oppvaskmaskin. Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres og ved feil. Apparatet må ikke være innkoblet lenger enn det som er nødvendig for bearbeidingen av matvarene. Vent til drevet har stanset rett etter at apparatet har vært i bruk. Apparatet må slås av og kobles fra nettet, før det skiftes tilbehørsdeler eller ekstrautstyr som beveges under bruk. Langt hår eller løse klær må beskyttes slik at de ikke kan komme i berøring med roterende verktøy. Vær forsiktig når du arbeider med varme ingredienser som skal mikses. Apparatet må rengjøres som beskrevet etter hver bruk eller når det ikke har vært i bruk i en lengre periode. Før det ny apparatet kan tas i bruk, må det pakkes fullstendig ut, rengjøres og kontrolleres. Alt etter modell Egnet for sauser, stivpisket eggehvite, potetmos, krem, majones, fløte og lette deiger som f. Støpselet må først stikkes inn når alle forberedelsene til arbeidet med apparatet er avsluttet og verktøyet festet godt til basisapparatet. Slå på nødvendig hastighetstrinn: Trinn 1: innarbeide og blande inn Trinn 4: elting og pisking M: for kortvarig maksimal effekt, trykk mot venstre og hold fast. Apparatet og alt verktøy som brukes, må rengjøres grundig etter hver bruk. [. . . ] Vid ett strömavbrott är apparaten fortfarande inkopplad och startar på nytt efter avbrottet. Innan du byter tillbehör eller tillsatser som rör sig under användningen måste du först stänga av apparaten och dra ut nätkabeln ur uttaget. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE). [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MFQ2210Y

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag