Bruker manual BOSCH MCM3100W

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH MCM3100W Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH MCM3100W er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH MCM3100W.


BOSCH MCM3100W : Last ned den komplette bruksanvisning (7210 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH MCM3100W

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] WWFare for elektrisk stød I tilfælde af strømsvigt forbliver apparatet tændt og går automatisk i gang igen, når strømmen vender tilbage. M = momentfunktion med højeste omdrejningstal, hold kontakten fast for Rengør apparat og tilbehør grundigt, før de tages i brug første gang, se "Rengøring og pleje". forberedelse Stil motorenheden på et glat, stabilt og rent underlag. Når der arbejdes i skålen kan apparatet kun tændes med påsat skål samt med påsat og fastdrejet låg. [. . . ] Basismaskinen må aldri dyppes ned i væsker, aldri holdes under rennende vann og ikke rengjøres i oppvaskmaskin. før feil blir utbedret , må støpselet trekkes ut. For å trykke ned ingre diensene må det alltid brukes støteren. verktøyet må kun skiftes når drevet står stille. A Påfyllingsåpning b Trakt * alt etter modell Med universalkutteren nytter du den fulle ytelsen på apparatet (når anvisningene i oppskriften blir overholdt). For å trykke ned ingrediensene må det alltid brukes støteren. Under arbeider i bollen kan apparatet kun slås på når bollen er satt på og når lokket er satt på og skrudd fast. De ingrediensene som skal bearbeides må alltid først fylles på etter at verktøyene er satt inn. Skjære-vendeskiven er ikke egnet for å skjære hard ost, brød, rundstykker og sjokolade. kokte , faste poteter må kun skjæres når de er kalde. Raspe-vendeskive ­ grov/fin for rasping av grønnsaker, frukt og ost, unntatt hard ost (f. Merk: Ikke bearbeid harde næringsmidler med skjære-/raspe-vendeskiven, for da kan knivene bli sløve. Skiven legges slik oppå skive holderen at medbringere på verktøyhol deren griper inn i åpningen på skivene. De ingrediensene som skal skjæres eller raspes skyves kun med et lett trykk ned med støteren. Viktige henvisninger Dersom pakningen er skadet, eller ikke er lagt skikkelig på, kan det renne ut væske. Knivinnsatsen med mikser-/ kuttekniven p settes inn i miksebegeret og låses fast imot klokkens retning (m). Sene fylles etter hverandre ned i påfyllingsåpningen eller flytende ingrediensene fylles på igjennom trakten. Bruk (alt etter modell): ­­ Med knivinnsatsen med mikser-/kuttekniv P for kutting og hakking av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker. På bildet F er retningsverdiene fram stilt for de maksimale mengdene og b earbeidelsestidene under arbeidet med universalkutteren. Bilde E Begeret på universalkutteren stilles opp Viktige henvisninger Dersom pakningen er skadet, eller ikke er lagt skikkelig på, kan det renne ut væske. [. . . ] Apparater kan användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller undervisats i hur appa raten används på säkert sätt och därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning. Före byte av tillbehör eller tilläggsdelar som rör på sig när apparaten används måste apparaten stängas av och skiljas från nätet. Om minihackaren inte följer med leve ransen kan den beställas via kundtjänst (best. Förvara alltid universal kniven i knivskyddet när den inte används. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH MCM3100W

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag