Bruker manual BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750.


BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750 : Last ned den komplette bruksanvisning (6656 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Vent til alle haveredskabets dele er standset helt, før de berøres. Knivene fortsætter med at rotere, efter at der er blevet slukket for haveredskabet. Brug ikke produktet, når det regner, og udsæt ikke produktet for regn. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene produktet. [. . . ] Under laddning tänds batterimodulens tre gröna lysdioder i följd och slocknar efter en kort stund. Com Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar ovillkorligen det 10‑siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt. Pass på at eventuelle personer i nærheten ikke skades av fremmedlegemer som slynges bort. Advarsel: Pass på å holde sikker avstand til produktet mens du arbeider. Knivene fortsetter å rotere etter at hageredskapet er slått av og kan forårsake skader. Bruk for rengjøring av hageredskapet verken høytrykksspyler eller hageslange. kontroller området hvor hageredskapet skal brukes omhyggelig for villdyr og husdyr. Betjening u La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksene få lov til å bruke produktet. U Tillat aldri barn, personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskap og/eller personer, som ikke er fortrolig med disse anvisningene, å bruke produktet. nasjonale forskrifter innskrenker eventuelt alderen på brukeren. € Når du sjekker, rengjør eller arbeider på hageredskapet. € Sjekk hageredskapet straks for skader etter kollisjonen med en fremmed gjenstand og akift ut kniven om nødvendig. € Hvis hageredskapet begynner å vibrere uvanlig sterkt (må straks sjekkes). Vedlikehold u Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider i nærheten av de skarpe knivene. U Sikre at alle mutre, bolter og skruer sitter fast, slik at sikkert arbeide med produktet er mulig. U Forviss deg før lagringen om at hageredskapet er rent og uten 1 609 92A 5BS | (14. Sikkerhetsinformasjon og henvisninger for optimal bruk av oppladbare batterier Sikre at hageredskapet er utkoblet og skillebryteren er tatt av før du setter inn batteriet. Hvis du setter et batteri inn i et hageredskap som er slått på, kan det føre til ulykker. U u u u u u u Hold batterier som ikke benyttes borte fra binderser, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre mindre metallgjenstander som kan forårsake en brokopling av kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller til brann. Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet. [. . . ] Når batteriets temperatur er utenfor det godkjente ladetemperaturområdet, lyser den røde LED-en til batteriet når batteriet settes inn i ladeapparatet. Arbeidshenvisninger Indikator for batteriladenivå Batteriet er utstyrt med en ladetilstandsindikator som viser batteriets ladetilstand. Ladetilstanden kan også kontrolleres når batteriet er tatt ut. I løpet av oppladingen begynner de tre grønne LED-ene å lyse etter hverandre og slokner igjen ett øyeblikk. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH ADVANCEDROTAK 36-750

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag