Bruker manual BOSCH AQT 40-13

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH AQT 40-13 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH AQT 40-13 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH AQT 40-13.


BOSCH AQT 40-13 : Last ned den komplette bruksanvisning (11246 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH AQT 40-13

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Hold øje med børn for at forhindre, at de leger med værktøjet. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive påvirket heraf. Under ugunstige netbetingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive påvirket heraf. Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60335 iht. [. . . ] Sikkerhetsinformasjon for høytrykksspylere Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Advarslene og henvisningsskiltene på maskinen gir viktige informasjonene for en farefri drift. ς Du må ikke rette vannstrålen mot deg selv eller andre personer, for å rengjøre klær eller sko. ς Det må ikke suges opp løsemiddelholdige væsker, ufortynnet syre, aceton eller løsemidler inklusive bensin, malingstynner og fyringsolje, for deres sprøytetåke er sterkt antennelig, eksplosiv og giftig. ς Bruk kun rengjøringsmidler som er anbefalt av maskinprodusenten og ta hensyn til produsentens informasjoner om bruk og deponering og advarsler. Ikke bruk maskinen innenfor personers rekkevidde, hvis de ikke bruker beskyttelsesklær. , for å beskytte deg mot vann, partikler og/eller aerosoler som reflekteres av gjenstandene. ς Trekk støpselet ut av stikkontakten selv om du bare for en kort stund lar maskinen stå uten oppsyn.  Den elektriske spenningsforsyningen må være i samsvar med IEC 60364-1. ς Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoplingsledningen, må dette gjøres av produsenten, autoriserte serviceverksteder eller en annen kvalifisert person, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten. ς Ikke trekk ut støpselet når du arbeider med maskinen. ς Ikke kjør over, press eller dra i strøm- eller skjøteledningen, ellers kan den ta skade. ς Ikke bruk maskinen når strømledningen eller viktige deler, som høytrykkslange, sprøytepistol eller sikkerhetsinnretninger er skadet. Book Page 59 Monday, December 16, 2013 1:37 PM Norsk | 59  For å unngå skader fra høytrykkstrålen på bildekk/ventiler må det kun rengjøres med en minsteavstand på 30 cm. Hvis rengjøringsmiddelet kommer inn i øynene må det straks skylles grundig med vann, ved svelging må man straks oppsøke en lege. ς Bruk høytrykksspyleren aldri uten filter, med skittent eller med skadet filter. Ved bruk av høytrykksspyleren uten eller skittent eller skadet filter opphører garantien. ς Du må ikke arbeide med høytrykksspyleren i dårlig vær, spesielt når det trekker opp til torden. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke elektroverktøyet på en bedre og sikrere måte. Symbol Betydning Bevegelsesretning Betjening  Personen som betjener maskinen må kun gjøre dette på korrekt måte. ς Maskinen må kun brukes av personer som er opplært i bruk og håndtering eller personer som har papirer på at de kan betjene maskinen. [. . . ] Feilsøking Symptomer Motoren starter ikke Mulig årsak Støpselet er ikke satt i Defekt stikkontakt Sikringen er utløst Skjøteledningen er skadet Motorvernet er utløst Frosset Utbedring Sett støpselet i Bruk en annen stikkkontakt Skift ut sikringen Forsøk uten skjøteledning La motoren avkjøles i 15 min La pumpe, vannslange eller tilbehør tine opp Bosch Power Tools F 016 L70 995 | (16. De minste vannslangene som kan brukes, er 1/2" eller Ø 13 mm Vannfilteret er tettet Rengjøring av vannfilteret Vannslangen er klemt fast eller bret- Legg vannslangen rett ut tet Høytrykkslangen er for lang Ta av høytrykkslange-forlengelsen, max. Rengjøringsmiddel blir ikke sugd Justerbar dyse i stilling høytrykk Bruk høytrykk-skumdysen eller bruk skuminnstillininn gen til 3 i 1 dysen Renjøringsmiddel for viskøst Fortynn med vann Høytrykksslangen blir forlenget. Sjekk med jevne mellomrom om det er feil på maskinen, slik som løst feste og slitte eller skadede deler. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH AQT 40-13

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag