Bruker manual BOSCH ADVANCEDROTAK 670

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BOSCH ADVANCEDROTAK 670 Vi håper at bruksanvisningen for BOSCH ADVANCEDROTAK 670 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BOSCH ADVANCEDROTAK 670.


BOSCH ADVANCEDROTAK 670 : Last ned den komplette bruksanvisning (5456 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BOSCH ADVANCEDROTAK 670

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Vent til alle haveredskabets dele er standset helt, før de berøres. Knivene fortsætter med at rotere, efter at der er blevet slukket for haveredskabet. Brug ikke produktet, når det regner, og udsæt ikke produktet for regn. Lokale regler kan bestemme alderen på den person, som må betjene produktet. [. . . ] Gjør deg kjent med betjeningselementene og den Bosch Power Tools Ikke berør noen av delene på hageredskapet før de er helt stanset. Knivene fortsetter å rotere etter at hageredskapet er slått av og kan forårsake skader. Bruk for rengjøring av hageredskapet verken høytrykksspyler eller hageslange. kontroller området hvor hageredskapet skal brukes omhyggelig for villdyr og husdyr. Betjening u La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksene få lov til å bruke produktet. Tillat aldri barn, personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende kunnskap og/eller personer, som ikke er fortrolig med disse anvisningene, å bruke hageredskapet. U Barn må passes på for å sikre at de ikke leker med produktet. U Bruk aldri hageredskapet mens det oppholder seg personer, spesielt barn eller husdyr i umiddelbar nærhet. u Brukeren er ansvarlig for uhell eller skader på andre mennesker eller deres eiendom. U Ikke bruk åpne gummisko eller sandaler når du bruker produktet. U Undersøk flaten som skal bearbeides nøye og fjern steiner, stokker, tråder eller andre fremmedlegemer. U Før bruk må du alltid sjekke om knivene, knivskruene og klippekomponenten er slitt eller skadet. Skift slitte eller skadede kniver og knivskruer alltid ut som komplett sett, slik at det ikke oppstår en ubalanse. U Du må ikke arbeide med gressklipperen i dårlig vær, spesielt når det trekker opp til torden. U Bruk aldri hageredskapet med defekte beskyttelsesinnretninger, deksler eller uten sikkerhetsinnretninger, som f. U Det kan være farlig å arbeide i skråninger: Klipp ikke spesielt bratte skråninger. U Vær spesielt forsiktig når du går bakover eller trekker hageredskapet. U Skyv hageredskapet alltid fremover når du klipper gressplenen og trekk det aldri mot kroppen. U Knivene må stå stille når du vipper hageredskapet til transport, når du går over flater uten gress og når du transporterer hageredskapet til og fra området som skal klippes. U Slå hageredskapet på som beskrevet i driftsinstruksen, og pass på at u Bosch Power Tools føttene dine er godt unna de roterende delene. U Sørg for at hender og føtter ikke kommer i nærheten av eller under roterende deler. U Hold deg på avstand til utkastsonen når du arbeider med hageredskapet. [. . . ] Når batteriets temperatur er utenfor det godkjente ladetemperaturområdet, lyser den røde LED-en til batteriet når batteriet settes inn i ladeapparatet. Ingen opplading mulig Hvis det foreligger en annen forstyrrelse av oppladingen, signaliseres dette ved blinking av den røde LED-indikatoren. Oppladingen kan ikke starte og det er ikke mulig å lade batteriet (se avsnitt “Feilsøking”). Oppladingssykluser som følger rett etter hverandre uten avbrudd kan ladeapparatet bli varmt. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BOSCH ADVANCEDROTAK 670

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag