Bruker manual BEST ZETA HF

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BEST ZETA HF Vi håper at bruksanvisningen for BEST ZETA HF er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BEST ZETA HF.


BEST ZETA HF : Last ned den komplette bruksanvisning (4797 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BEST ZETA HF

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] trykknap D : mindsker motorhastigheden / Reset , mindsker motorhastigheden til nul (stop) , efter ca. 1 minut vender emhætten dog tilbage til automatisk funktion på den hastighed, der er indstillet af sensoren. Trykkes der på knappen, når filteralarmen vises, har man et RESET af filteralarmen, hvorfor tælling af timer genstarter. 1 minut vender emhætten dog tilbage til automatisk funktion på den hastighed, der er indstillet af sensoren. [. . . ] Arbejdstid frist: hvis emhætten bliver tændt (lys og/eller motor), efter 10 timer ved tilfælde af ingen dispositioner fra brugerens side, skifter emhætten til OFF mode og alle funktioner bliver slukket. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Under installationen af udledningskanalen, skal du følge de officielle instruktioner fra de kompetente myndigheder (f. Udledende luft ikke kan dirigeres til den kanal, som allerede anvendes som en del af et centralt varmesystem, termosifonlignende systemer osv. Løsning: Sørg for, at beskyttelsesfolien er blevet fjernet fra reguleringsspjældets blade, og bladene bevæger sig frit. Vent 30 sekunder, og tryk derefter på op eller ned for at frigøre skuffen. Huven kan ha olika estetiska än det som visas p ritningarna i den här boken, men de instruktioner för användning, underhll och installation förblir desamma. Använd en ledning som har så få böjningar som möjligt (maximal vinkel Använd en ledning som är så slät som möjligt invändigt. Därtill får luften som ska föras ut inte ledas ut genom ett hål i väggen ifall hålet i fråga inte är avsett just för detta ändamål. Ifall spiskåpan används samtidigt med andra apparater som inte är elektriska (gasdrivna, oljedrivna eller koleldade kaminer och så vidare) kan det skapas ett baksug av de avgaser som släpps ut från värmekällan. - Varje gång man programerar varan med hjälp av tangentbordet eller fjärrkontrollen kommer den att ge ifrån sig en ljudsignal : , , beep". E) RESET AV FILTERALARM/TIMER: genom att trycka på knappen under tidem som filteralarmet visas (med avastängd motor) nollställs timräknaren. När denna funktion aktiveras kommer ett "A" upp på displayen C, och motorns hastighet ökar eller minskar automatiskt beroende på vilka sorters rök, lukter och gaser som finns i köket. display C : - anger sensorns automatiska funktion (bokstaven "A" framträder); - anger motorns hastighet , som väljs automatiskt av sensorn; - anger alarm för filter när mittsegmentet tänds eller blinkar. Knapp D: motorns hastighet minskar / Reset; minskar motorns hastighet ända tills den når noll (stopp), men efter ungefär 1 minut kommer spiskåpan återigen att gå in i det automatiska funktionsläget, och gå tillbaka till hastigheten som har bestämts av sensorn. genom att trycka på knappen när alarm för filter visas sker en RESET och därefter startar DRIFTTIDS-mätningen. Knapp E: motorns hastighet minskar / Reset; minskar motorns hastighet ända tills den når noll (stopp), men efter ungefär 1 minut kommer spiskåpan återigen att gå in i det automatiska funktionsläget, och gå tillbaka till hasti-gheten som har bestämts av sensorn. För att stänga av funktionen måste man trycka på knapparna P1 och P7 samtidigt igen, och hålla in de en liten stund, man kan också vänta 5 minuter då funktionen stängs av. [. . . ] den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment , WEEE). Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering. Om locket stänger av under en vanlig aktivitet, pröva, om strömförsörjning inte är frånkopplad och om multipolär strömbrytare inte startade. Spiskåpan fungerar inte korrekt Möjlig orsak: smutsiga filter/bås Lösning: Pröva om filtret är rent I fall av spiskåpor med ett kanalsystem eller spiskåpor med en yttermotor Möjlig orsak (1): kanalsystemet gjort inte i överenstämmelse med krav. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BEST ZETA HF

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag