Bruker manual BEKO HNE51210S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BEKO HNE51210S Vi håper at bruksanvisningen for BEKO HNE51210S er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BEKO HNE51210S.


BEKO HNE51210S : Last ned den komplette bruksanvisning (1140 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BEKO HNE51210S

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den nederste del af emhætten må ikke være under 50cm ved elektriske kogeplader, og ikke under 70cm ved gasblus eller komfurer med både gasblus og elektriske kogeplader. Det er dog nødvendigt at rådspørge sig med en kvalificeret tekniker for at sikre, at materialerne er egnet og passer til vægtypen/lofttypen. Sørg for, at der ikke (af transporthensyn) er tilbehør internt i emhætten (for eksempel poser med skruer (*), garantier (*) etc. 1) for at brække delen forberedt til fjernelse af (B1 eller B2), der lukker udledningshullet, og fjern denne del. [. . . ] 2 De modeller som saknar utsugningsmotor fungerar endast som utsugningsversion och skall anslutas till en fristående utsugningsenhet (bifogas icke). Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som är lättillgängligt även efter installationen och som uppfyller gällande föreskrifter. Det är under alla händelser nödvändigt att rådfråga en kvalificerad fackman för att förvissa sig om att materialen är lämpade för den aktuella typen av vägg/tak. Kontrollera även att det finns ett elektriskt uttag i närheten av området där fläkten skall installeras ( på plats som är lättåtkomlig när fläkten är färdigmonterad) samt att det är möjligt att ansluta fläkten till ett avledningssystem som leder ut rökångorna ur lokalen (gäller endast Utsugningsversionen). 2), kontrollera när installationen avslutats att denna inte är igentäppt och att det finns tillräckligt utrymme för att matoset och rökångorna som renats lätt kan ledas ut i köket igen. Montera i annat fall två byglar väggen (*) som skall användas som extra stöd: a. OBS: Byglarnas position kan justeras under installationen genom att man lossar eller drar åt skruvarna som fixerar dem på fläkten (Fig. Normalt är denna ventil installerad på utloppsöppningen B1 och fixerad på fläktens hölje med 3 skruvar medan en plugg är installerad i öppningen B2 som i sin tur är fixerad med 1 skruv. Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt som utvändigt (åtminstone med samma underhållsintervall som för fettfiltren). Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella motorskador, eldsvådor beroende på ett bristande underhåll eller att dessa instruktioner inte respekterats. Följande typer av filter kan vara monterade i gallerhållaren: Pappersfilter skall bytas ut en gång i månaden, eller om filtrets ovansida är färgad, när färgen syns genom gallrets öppningar. skumgummifilter skall tvättas med varm tvållösning en gång i månaden och bytas ut varje 5/6 tvättar. Metallfilter skall rengöras en gång i månaden med ett milt rengöringsmedel, för hand eller i diskmaskin med låg temperatur och ett kort diskprogram. 9) och tar ur dem utåt, filtren skall rengöras på samma sätt som metallfilter. Applicera filtret så att det täcker gallret som skyddar utsugningsmotorn och så att slitsarna på filtret sammanfaller med stiften som finns på sidorna av gallret som skyddar motorn. NO - Instrukser for montering og bruk instruksjonene i denne håndboken må følges nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell, skader eller brann på apparatet som skyldes at bruksanvisningen i denne håndboken ikke har blitt overholdt. Før rengjøring eller vedlikehold av apparatet må ventilatoren kobles fra strømnettet ved å trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i husets sikringsskap. Ved alle installasjonsprosedyrer og alt vedlikehold av ventilatoren må man bruke arbeidshansker Ventilatoren er ikke egnet til å brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske funksjoner, eller med manglende erfaring og kjennskap, med mindre disse ikke blir overvåket eller gitt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som står ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må overvåkes for å kontrollere at de ikke leker med apparatet. Ventilatoren må aldri brukes uten at gitteret er korrekt montert! [. . . ] Metallfilter må rengjøres én gang i måneden, med ikkeskurende rengjøringsmidler, for hånd eller i oppvaskmaskin på lav temperatur og kortprogram. Ved vasking i oppvaskmaskin kan fettfilteret farges lett, men dette påvirker ikke filtreringskapasiteten. For å ta ut fettfilteret V, må man åpne sugeristen ved hjelp av frakoblingsanordningene H1 eller H2 (etter som hvilken modell man har) og frigjøre det fra låseanordningene W. 9 Noen modeller er utstyrt med sugerist med innebygd fettfilter, disse fjernes fra rommet sitt ved å dra spakene H2 oppover (Fig. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BEKO HNE51210S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag