Bruker manual BEABA MINICALL

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BEABA MINICALL Vi håper at bruksanvisningen for BEABA MINICALL er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BEABA MINICALL.


BEABA MINICALL : Last ned den komplette bruksanvisning (3454 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BEABA MINICALL

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] RÉCEPTEUR • Alimentation par transformateur 230V/9V (fourni) ou par 4 piles de type LR03 (AAA) pour circuler librement dans la maison. Pilot-tone system : Frekvenskode som endres kontinuerlig for å begrense forstyrrelser. [. . . ] € Kontroller at overføring og mottak av lyd er av god kvalitet ved første gangs bruk, og kontroller dette også regelmessig i etterkant. Den går automatisk over i stand-by modus når det ikke er lyder, slik at man sparer batteriene til mottakeren, og senderen bruker mindre strøm (du vil høre et lit klikk når stand-by modus kobles inn). € Når du bruker apparatet som bærbar enhet (festet til beltet), må du passe på å ikke gå utenfor apparatets rekkevidde. € Hold apparatene borte fra kilder for fuktighet eller sterk varme (radiatorer, sterkt sollys, etc. € Ikke forsøk å åpne opp, brenne eller kaste brukte batterier i vann. € Babycall I skal ikke under noen omstendighet sees på som en erstatning for aktiv • Frakobling av apparatet gjøres ved hjelp av adapterne. det er nødvendig å rengjøre apparatet regelmessig. Barn forstår ikke farene som er knyttet til bruk av elektriske apparater, og apparatet må derfor brukes og oppbevares utenfor barns rekkevidde. € Når man skal rengjøre FRAKOBLEDE apparater, tørker man bare apparatene lett med en • Brukte batterier : Erstattes av identiske batterier (LR03 – AAA). PROBLEMER - LØSNINGER • Grønn kontrollampe for Strøm på lyser ikke : • • - Kontroller at adapterne er koblet til - Lad opp batteriet Grønne LED kontrollamper lyser : Ingen lyd overføres : - Kontroller innstillingen av volumet - Lad opp batteriet For lav lyd på mottakeren, forstyrrende lyder : - Kontroller batteriet - Lad opp batteriet - Flytt apparatene nærmere hverandre - Kontroller retningen - Skru opp volumet - Flytt mottakeren bort fra elektriske apparater som er i bruk Pipelyder : - Skru ned volumet - Øk avstanden mellom mottakeren og senderen Merket på dette produktet, der det er bilde av et søppelspann på hjul, med en skråstrek over, betyr at produktet ikke kan kastes sammen med husholdningsavfallet. [. . . ] € Kvaliteten af lydtransmissionen og –modtagelsen bør testes, første gang apparaterne tages i brug, og derefter jævnligt. Mærke med affaldsspand med kryds over Dette produkt er mærket med en affaldsspand på hjul med et kryds over for at angive, at produktet ikke bør smides ud sammen med det øvrige husholdningsaffald. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BEABA MINICALL

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag