Bruker manual BABY JOGGER CITY GO I-SIZE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for BABY JOGGER CITY GO I-SIZE Vi håper at bruksanvisningen for BABY JOGGER CITY GO I-SIZE er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning BABY JOGGER CITY GO I-SIZE.


BABY JOGGER CITY GO I-SIZE : Last ned den komplette bruksanvisning (5524 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning BABY JOGGER CITY GO I-SIZE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Skal ikke brukes som tilbakelent huske hvis barnet kan sitte uten hjelp. Ikke bruk den tilbakelente husken hvis noen komponenter er brukket eller mangler. Ikke bruk annet tilbehør eller reservedeler enn det som er godkjent av produsenten. [. . . ] Trykk basen fast ned mot baksiden på kjøretøysetet for å sikre god tilpassing på setet. 6 Basen frigjøres fra kjøretøysetet ved å trekke i ISOFIX frigjøringsspak og fjerne basen. VIPPE BARNESETET TILBAKE 7 Barnesetet lenes tilbake ved å trekke i tilbakeleningshåndtaket og skyve det i riktig posisjon for barnet. ) Trekk opp barnesetet for å være sikker på at det er festet på basen. 9 Det fjernes ved å klemme sammen utløserhåndtaket på baksiden av barnesetet for å frigjøre festelåsen. Sett alltid håndtaket i ned-posisjon når du tar barnet ditt ut av setet og hvis du setter barnesetet på gulvet. 11 Legg hoftedelen av beltet over barnesetet og under de to beltekrokene som er merket med blå etiketter. 12 Legg skulderbeltet rundt baksiden på barnesetet nøyaktig som vist, og sørg for at det legger gjennom senterhullene på baksiden av setet og under hakket på motsatt side av skulderbelteutgangen. Trekk i skulderbeltet for å stramme til mens slakken mates tilbake i rullen. Posisjon A (opp): SKAL brukes når den bæres etter håndtaket, Posisjon B: Kjøretøyets kjøreposisjon Posisjon C: Praktisk posisjon Posisjon D (ned): sitteposisjonen. sett alltid håndtaket i B-posisjon når det brukes i et kjøretøy. SIKRE BARNET 15 Løsne selestropper Trykk ned seleutløserspaken mens du trekker ut selestroppene. 18 Legge selestroppene over barnets skuldre 19 Påse at selestroppene sitter i riktig høyde Selestroppene skal være ved eller rett under barnets skuldre. 20 Toppen på barnets hode skal være minst 2, 5 cm (1”) under toppen på hodestøtten. 21 Selehøyden kan endres fra seteryggen ved å klemme på justeringsknappene for nakkestøtten og flytte den opp eller ned til riktig seleposisjon. Trekk opp spennefliken for å være sikker på at den er sikkert festet. [. . . ] Kontroller og rengjør spennen fra tid til annen for å fjerne eventuelle gjenstander eller avfall som kan hindre låsing. 35 Spennen rengjøres ved å legge den i varmt vann og riste den forsiktig. Trykk på den røde knappen flere ganger mens spennen ligger i vannet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING BABY JOGGER CITY GO I-SIZE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag