Bruker manual ARIETE 0994

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ARIETE 0994 Vi håper at bruksanvisningen for ARIETE 0994 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ARIETE 0994.


ARIETE 0994 : Last ned den komplette bruksanvisning (170 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ARIETE 0994

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 13 Placér apparatet og strømledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Dette gælder både, når der er sluttet strøm til apparatet og i forbindelse med afkølingen efter brug. 19 Fjern stikket ved at tage fat direkte omkring stikket og tage det ud af stikkontakten. [. . . ] Brug ikke fordampere til rengøringen for at undgå beskadigelse af kogepladernes anti-stick belægning. Brug aldrig skurepulver eller redskaber af metal for at undgå beskadigelse af kogepladerne. 2 Ikke forlat apparatet uten tilsyn mens det er koblet til strømmen. 3 Under bruk må apparatet stå på en stabil og JRGWEHO\VWYDQQUHWWRYHUÀDWH 4 Plasser apparatet på en varmebestandig RYHUÀDWH 5 Ikke plasser apparatet over eller i nærheten av varmekilder, elektriske deler eller i en oppvarmet ovn. 9 Pass på at strømledningen ikke kommer i konWDNWPHGYDUPHRYHUÀDWHU 10 Apparatet må ikke brukes av barn (over 8 år) eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap med mindre de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og risikoene knyttet til bruken. 12 Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år uten tilsyn av en voksen. 13 Barn under 8 år må alltid holdes unna apparatet og strømledningen både når apparatet er koblet til strømmen og når det kjøles ned etter bruk. 14 Aldri senk hoveddelen, støpslet og strømledningen ned i vann eller annen væske. 15 Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten, selv om apparatet ikke er i bruk, før de enkelte delene settes inn eller fjernes, eller før rengjøring. 18 Pass alltid på at hendene er tørre før du bruker eller justerer apparatets brytere, eller før du tar på støpslet og koblingene. 19 Grip godt fast i støpslet og trekk det ut av stikkontakten. Ikke dra i ledningen for å trekke støpslet ut av stikkontakten. 20 Apparatet må ikke brukes hvis det har falt i bakken, hvis det har synlige skader eller hvis det lekker vann. Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpslet er skadet, eller hvis apparatet er defekt. [. . . ] Det er lettere å rengjøre kokeplatene hvis de er litt varme. , NNHEUXNVSUD\WLOUHQJM¡ULQJHQIRUGLGHWNDQ¡GHOHJJHNRNHSODWHQHVWHÀRQEHOHJJ Aldri bruk slipende rengjøringsmidler eller metallredskaper, fordi de kan skrape opp og ødelegge kokeplatene. 10 Apparaten kan användas av barn som är äldre än 8 år och av personer som har fysisk, senVRULVNHOOHUPHQWDOQHGVDWWI|UPnJDHOOHUEULVW Sn HUIDUHQKHW HOOHU NXQVNDS XQGHU I|UXWVlWWQLQJDWWGH|YHUYDNDVDYHQDQVYDULJSHUVRQ HOOHUXQGHUI|UXWVlWWQLQJDWWGHKDUWDJLWGHODY RFKI|UVWnWWUHVSHNWLYHLQVWUXNWLRQHURFKIDURUL samband med användning av apparaten. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ARIETE 0994

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag