Bruker manual ARIETE 0953

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ARIETE 0953 Vi håper at bruksanvisningen for ARIETE 0953 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ARIETE 0953.


ARIETE 0953 : Last ned den komplette bruksanvisning (3660 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ARIETE 0953

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] For ikke at kompromittere apparatets sikkerhed, må man kun anvende originale Såfremt man ønsker at bortskaffe apparatet som affald, anbefales det at gøre det ubrugeligt ved at skære strømledningen over. Af sikkerhedsmæssige grunde, skal man absolut koble apparatet til et strømudtag med en jordforbindelse der svarer til de nuværende regler indenfor elsektoren. Alt afhængigt af ovnens placering i Jeres køkken, skal denne stilles på en bordplade eller et køkkenmøbel der tåler temperaturer på mindst 90°C. [. . . ] Hvis man, under urets indstillingsproces, ikke foretager nogen handlinger i 1 minut, vil apparatet automatisk gå tilbage til de forrige indstillinger. - For at afbryde tilberedningen, skal man åbne lågen eller trykke knappen "Stop / Clear" (I): det indstillede program vil sættes i pause og den resterende tid vil stoppe på displayet. Eksempel: hvis man ønsker at bruge 80% af ovnens styrke for at tilberede i 20 minutter, skal man gøre følgende: 1) Tryk knappen (F) "Microwave" en gang, displayet vil visualisere "P100", som vil blinke. 2) Tryk knappen (F) "Microwave" endnu en gang eller dreje drejeknappen (M) for at vælge 80% af mikrobølgeovnens styrke. 4) Drej drejeknappen (M) for at regulere tilberedningstiden, indtil der visualiseres "20:00" på displayet. SÅDAN STARTES HURTIG TILBEREDNING - I tilfælde hvor der ikke bliver sat nogen indstilling, skal man trykke knappen (L) "Start / +30 sec. / Confirm" for at starte tilberedningen med en styrke der er lig med 100% i 30 sekunder. I tilberedning med mikrobølgeovn eller optøning, kan man ved endnu en gang at trykke knappen (L) forøge - Drej drejeknappen (M) for at indstille madvarens vægt fra 100 til 2000 g. - Drej drejeknappen (M) for at indstille den optøningstid man ønsker. TILBEREDNING MED FORUDINDSTILLET MENU (AUTO MENU) - Uden at man sætter nogen indstilling, skal man dreje drejeknappen (M) for at vælge den menu Man ønsker fra "A-1" til "A-8" (se nedenstående tabel). - Drej drejeknappen (M) for at indstille vægten, som vist i nedenstående tabel. MULTIFUNKTIONEL TILBEREDNING Man kan maksimalt kun indstille 2 funktioner, hvad der vedrører denne type tilberedninger. Hvis en af disse skulle være optøning, er det nødvendigt at indstille denne som første funktion. Eksempel: Hvis man vil optø madvarer i 5 minutter og derefter tilberede dem med 80% styrke med mikrobølgeovn funktion i 7 minutter, skal man gøre følgende: - Tryk knappen (G) "Weight / Time Defrost" to gange, og ovnen vil visualisere "dEF2". [. . . ] Man må under ingen omstændigheder anvende ridsende rensemidler. Når man foretager denne handling, skal man sørge for at lade lågen være åben, således at ovnen ikke utilsigtet går i gang. - Hvis der skulle opstå damp indenfor og udenpå lågen, skal man fjerne denne med en blød klud. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ARIETE 0953

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag