Bruker manual AEG IKB64431XB

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for AEG IKB64431XB Vi håper at bruksanvisningen for AEG IKB64431XB er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning AEG IKB64431XB.


AEG IKB64431XB : Last ned den komplette bruksanvisning (3438 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning AEG IKB64431XB

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Dette for at undgå, at der falder varmt kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet åbnes. ­ Opbevar ikke små stykker eller ark papir, som kan blive suget ind, da de kan ødelægge køleblæserne eller skade kølesystemet. Fjern eventuelle separationspaneler, som er monteret i skabet under apparatet. Inden apparatet tages i brug, skal du sørge for, at det er koblet fra strømforsyningen. [. . . ] Ha en avstand på minimum 2 cm mellom bunnen av produktet og deler som er lagret i skuffen. Sørg for at produktet er koblet fra Sørg for at produktet er riktig montert. Løs og feil anvendt strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at terminalen blir for varm. Kontakt det autoriserte servicesenteret vårt, eller en elektriker, for å få byttet en skadet strømkabel. Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble apparatet fra strømnettet ved alle poler. Bruk ikke apparatet med våte hender eller Bruk ikke apparatet som arbeids- eller Personer som bruker en pacemaker må holde en avstand på minst 30 cm fra induksjonskokesonene når apparatet er i bruk. Hold flammer eller varme gjenstander unna fett og oljer når du bruker dem til tilbereding av mat. Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang. Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet. Løft alltid disse objektene opp når du må flytte dem på koketoppen. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte. Kutt av strømkabelen, lukk produktet og Koketopper skal bare brukes når de er bygd inn i egnede enheter og arbeidsbenker som oppfyller standardene. For å erstatte en ødelagt strømledning bruker du samme ledningstype: H05V2V2-F som tåler 90 °C eller mer. Hvis du installerer koketoppen under en avtrekksvifte, kan du se monteringsinstruksjonene for minimumsavstanden mellom apparatene. Hvis produktet er installert over en skuff, kan komfyrtoppventilasjonen varme opp rettene lagret i skuffen under matlagingsprosessen. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er i bruk. OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking / hold varm / restvarme. Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen. Indikatorene kan også tennes for de nærliggende kokesonene selv om du ikke bruker dem. Induksjonskokesonene skaper den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokekaret. Du stiller ikke inn effekttrinnet etter du har aktivert komfyrtoppen , · Du søler noe eller setter noe på Forholdet mellom effekttrinnet og tiden som komfyrtoppen deaktiveres etter: Velge eller endre effekttrinn: Berør betjeningssøylen på riktig effekttrinn eller beveg fingeren langs betjeningssøylen til du kommer til riktig effekttrinn. [. . . ] ?ngorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka självantändning. Redan använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången. Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen. Om produkten har installerats ovanför en låda kan hällens ventilation värma upp det som förvaras i lådan när hällen används. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING AEG IKB64431XB

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag