Bruker manual AEG DGE5861HM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for AEG DGE5861HM Vi håper at bruksanvisningen for AEG DGE5861HM er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning AEG DGE5861HM.


AEG DGE5861HM : Last ned den komplette bruksanvisning (12508 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning AEG DGE5861HM

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] VARNING: Åtkomliga delar kan bli mycket varma under användning Ing samt isolerade delar måste vara monterat på ett sådant sätt att det inte kan tas av utan verktyg. Vid tvätt i diskmaskin kan en eventuell blekning ske som inte påverkar Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper som du kanskje ikke fi nner i ordinære produkter. Vi vil be deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet. Advarsel / Forsiktig - Viktige opplysninger om din sikkerhet Generelle opplysninger og råd Miljøhensyn Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer. [. . . ] Når apparatet brukes med andre apparater, bør maksimalt vakuum som generert i rommet ikke overstige 0, 04 mbar. Kontakt vårt autoriserte servicesenter eller en elektriker for å skifte en skadet strømkabel. Hvis apparatet er koblet direkte til strømforsyningen, må det ledningsnettverket være utstyrt med en isolerende enhet som gjør det mulig å koble apparatet fra strømnettet i alle poler. Fullstendig frakobling må oppfylle vilkårene som er spesifisert i overspenningskategori III. Ikke bruk apparatet for å fjerne skadelige eller eksplosive materialer og damper. Ikke bruk en damprenser, vannspray, sterke slipemidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre apparatets overflate. Måned) og fjern smørefett fra apparatet for å unngå brannfare. Bruk en klut eller børste for å rengjøre apparatets indre. Ikke før avtrekksluften inn i et vegghulrom, med mindre hulrommet er beregnet for det formålet. Vær alltid forsiktig når du beveger ap- Bruk alltid en riktig installert og jordet stikkontakt. Trekk ikke i strømledningen for å koble Støtbeskyttelsen av levende og isolerte deler må festes på en slik måte at den ikke kan fjernes uten verktøy. Løs og feil strømkabel kan få terminalen til å bli for varm. Ikke bruk apparatet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. Hold flammer eller oppvarmede gjenstander borte fra fett og oljer under matlagning og steking. Aktivert kullfilter er ikke egnet for rengjøring og det kan ikke fornyes. For å NULLSTILLE timemåleren, trykk og hold D-knappen i 3 sekunder når ventilatorhetten er av. Hvis du trykker og holder knappen igjen i 3 sekunder, vil alarmen bli SLÅTT AV (L2-diode blinker to ganger). Hvis ventilatorhetten er slått av, trykk på og hold denne knappen i 3 sekunder for å NULLSTILLE filteralarmen (fettfiltre og karbonfiltre), L3-diode blinker tre ganger. Hvis motoren er i gang, trykk på denne knappen for å aktivere høy hastighet i 6 minutter (4-diode lyser); i slutten av denne perioden, vil motoren bryte ned automatisk til hastigheten satt før aktivering av denne funksjonen. Hvis hetten er slått av, trykk og hold denne knappen i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere infrarød kommunikasjon med fjernkontrollen. [. . . ] Det aktiverede trækulsfilter kan ikke vaskes, og det er ikke muligt at gendanne det; det bør udskiftes for ca. Returner produktet tilbage til dit lokale genanvendelsesanlæg eller kontakt dit kommunale kontor. Ja dzinjs darbojas, s poga iesldz uz 6 mintm visaugstko trumu ( deg diode 4); pc s perioda dzinjs automtiski prsldzas uz trumu, kurs bija pirms ss funkcijas izmantosanas. Jeigu variklis veikia, tai sis mygtukas aktyvuoja 6 minutms didel greit (sviecia 4 diodas); sio laikotarpio pabaigoje variklis automatiskai persijungia greit, kuris buvo nustatytas pries sios funkcijos panaudojim. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING AEG DGE5861HM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag