Bruker manual AEG DGB2531M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for AEG DGB2531M Vi håper at bruksanvisningen for AEG DGB2531M er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning AEG DGB2531M.


AEG DGB2531M : Last ned den komplette bruksanvisning (8741 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning AEG DGB2531M

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Man bör undvika produkter som innehåller frätande och nötande ämnen. För att rengöra de lackade delarna av fläkten bör man använda en fuktad trasa och ett valfritt rengöringsmedel. Vid tvätt i diskmaskin kan en eventuell blekning ske som inte påverkar filtrens funktion på något sätt. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere - egenskaper som du kanskje ikke fi nner i ordinære produkter. [. . . ] når du lager elektriske tilkoblinger , kontroller at strømuttaket har blitt jordet. Ved elektriske tilkoblinger, må man kontrollere at spenningsverdiene stemmer med de som er angitt på merkeskiltet på innsiden av enheten. Hvis enheten ikke er forsynt med strømkabel og plugg eller annet utstyr for frakobling fra strømnettet, så må man passe på følgende: Ved atskillelse av kontakter, i alle polersom fører til fullstendig frakobling ved overspenning, under forhold av tredje kategori, så må frakoblingen inkorporeres i et permanent ledningsnett. Hvis enheten inneholder strømkabel og plugg, skal enheten plasseres slik at man får tilgang til pluggen. Før man utfører noen aktiviteter knyttet til rengjøring eller vedlikehold av enheten, må man alltid slå av strømforsyningen. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, dens serviceavdeling eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Advarsel: hvis man ikke monterer skruer eller festemidler i samsvar medbruksanvisningen, kan det føre til fare for elektrisk strøm. i samsvar med bruksanvisningen bør enheten installeres av en kvalifisert person. I nærheten av enhetenbør man unngå materialer/utstyr som kan forårsake flambering. For å unngå mulig brannfare, følg alltid instruksjonene ved rengjøring av fettfiltre og fjerning av fettinntak fra enheten. Enheten kan brukes av barn fra 8 år og personer med begrenset fysisk, sensorisk eller mental evne, samtmed manglende ferdigheter eller kunnskap. Kjøkkenhetten er beregnet for montering i hjemmekjøkken over kokeplater, kokeapparater og lignende kjøkkenutstyr. For å rengjøre den malte enheten på utsiden, bruk en klut fuktet i lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. For å rengjøre stål-, kobber- eller messingenhet på utsiden, er det best å bruke bestemte produkter i samsvar med instruksjonene til disse produktene. Aktivert kullfilter er ikke egnet for rengjøring og det kan ikke fornyes. For Å TILBAKESTILLE timetelleren, trykk på knappene P1 og P4 samtidig i 2 sekunder, mens alarmen vises. Modelle DGB2531M: A-bryter: LYS; posisjon 0: lyset er slått av; posisjon 1: lyset er slått på. Hvis frontlampen er skadet, kan den kun byttes av produsenten, produsentens serviceavdeling eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. fOR PERFEKTE RESULTATER Brug et par minutter på at læse mere ­ så du kan få det bedste ud af det. Rum, hvor emhætten vil monteres, skal være omhyggeligt luftet ud i tilfælde af samtidigt brug af emhætten og andre apparaterne, som er forsynet med gas, olie, kulstof osv. [. . . ] Korrekt vedligeholdelse sikrer en god ydelse og lang levetid for emhætten. Rengøring af enheden fra fedt skal laves periodisk med hensyn til, hvor intensivt forbrug af emhætten er (mindst en gang hver tredje måneder). undgå at anvende produkter med rust komponenter og/ eller aggressive skruemidler. For at rengøre udstyrets dele dækket For ar at rengøre dele af stål, kopper, messing, skal anvendes rengøringsprodukter egnet til dem og følges deres vejledning. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING AEG DGB2531M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag