Bruker manual AEG DBB5960HM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for AEG DBB5960HM Vi håper at bruksanvisningen for AEG DBB5960HM er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning AEG DBB5960HM.


AEG DBB5960HM : Last ned den komplette bruksanvisning (19690 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning AEG DBB5960HM

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 2 Kolfilter - Type 20 LONG LIFE - Aktivt kolfilter som kan rengöras Kolfiltret kan tvättas varannan månad med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel, eller i diskmaskin med 65°C (om filtret diskas i diskmaskin skall ett fullständigt program köras utan annan disk i maskinen). 3 Type 15 - Aktivt kolfilter som INTE kan rengöras Kolfiltret mättas efter en mer eller mindre lång tidsperiod beroende på i vilken utsträckning fläkten används, på typen av matlagning och hur regelbundet fettfiltren rengörs. 4 Regenererbart kolfilter Kolfiltret måste regenereras varannan månad (eller när systemet för filtrens mättnadsindikation - om sådan förutses på modellen som innehas - anger detta behov) och i enlighet med det förfarande som anges nedan: 1. Fläkten är utrustad med ett belysningssystem som bygger på lysdiodsteknologi. [. . . ] Bruk kun de festeskruene som leveres sammen med apparatet for å utføre installasjonen eller, hvis de ikke utleveres, kjøp riktige skruer. Bruk riktig lengde på skruene som er oppført i Installasjonsv eiledningen. Vennligst ta kontakt med et autorisert servicesenter eller lignende kvalifisert personell hvis man er i tvil. Manglende installasjon av skruer og festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan føre til elektriske farer. Hvis det ikke følger med støpsel (direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må man sette på en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling fra strømnettet i situasjonene som oppstår i kategorien overspenning III, i henhold til installasjonsreglene. Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 50cm når det gjelder elektriske kokeplater og 65cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper. Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand, må denne overholdes. Hvis ikke reglene for rengjøring og utskifting av filtrene følges, kan det føre til brann. det er derfor meget viktig å følge denne bruksanvisningen nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på motoren, brann som skyldes manglende vedlikehold eller andre skader som skyldes at instruksene over ikke er blitt fulgt. 1 Fettfilteret Fettfilteret må rengjøres en gang i måneden uten bruk av aggressive rengjøringsmidler, for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort syklus. Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen, men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke. 2 Type 20 LONG LIFE - Vaskbart aktivt kullfilter Karbonfilteret kan vaskes annenhver måned i varmt vann og med egnede rengjøringsmidler, eller i oppvaskmaskin ved 65°C (hvis man vasker det i oppvaskmaskin må det vaskes med full syklus uten annen oppvask i maskinen). Ta vekk overflødig vann uten å ødelegge filteret, ta deretter ut "madrassen" inne i plastikkdekselet og sett den i stekeovnen ved 100°C i 10 minutter for å tørke den ordentlig. Det kan IKKE vaskes eller benyttes om igjen 4 Regenererbart karbonfilter Kullfilteret må regenereres hver annen måned (eller når systemet for metningsindikasjon av filtrene - dersom dette finnes på din modellangir at dette er nødvendig) og ved å følge prosedyren som angis nedenfor: 1. Slå av ovnen og vent en time før du tar ut Vi anbefaler å slå på viften 5 minutter før du begynner å lage mat, og la den fortsette å virke i enda cirka 15 minutter etter du er ferdig med matlagingen. 5 Tast hastighet avtrekksvifte (effekt) 4 Merk: Avtrekkshastigheten 4 (effekten) forblir i funksjon forblir i funksjon i 5 minutter før den går tilbake til forrige innstilling. 6 Funksjonstast "Breeze" (Romventilasjon) Avtrekkshetten slår seg på ved lav hastighet (effekt) i 60 minutter før den slår seg av. Aktivering/deaktivering av kontrollpanel Med avtrekkshetten i stand-by trykker man på tasten 1 - alle led-lamper slår seg av: kontrollpanel deaktivert. Trykk igjen på tasten 1 - alle led-lamper slår seg på: kontrollpanel aktivert. Aktivering/deaktivering av metningskontroll karbonfilter Med avtrekkshetten i stand-by trykker man på tasten 5 i mer enn 3 sekunder Tasten 7 blinker for å vise at metningskontrollen i karbonfilteret er blitt aktivert. Tasten 7 lyser for å vise at metningskontrollen i karbonfilteret er blitt deaktivert. [. . . ] Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den nederste del af emhætten må ikke være under 50cm ved elektriske kogeplader, og ikke under 65cm ved gasblus eller komfurer med både gasblus og elektriske kogeplader. Inden der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde hjemmets hovedafbryder. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel beskadigelse af motoren, brande forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet eller manglende overholdelse af ovenstående instruktioner. 1 Fedtfilter Fedtfilteret skal rengøres én gang om måneden med milde rengøringsmidler; filteret kan også vaskes i opvaskemaskine ved lav temperatur og på et kort opvaskeprogram. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING AEG DBB5960HM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag