Bruker manual AEG DBB4650M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for AEG DBB4650M Vi håper at bruksanvisningen for AEG DBB4650M er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning AEG DBB4650M.


AEG DBB4650M : Last ned den komplette bruksanvisning (8493 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning AEG DBB4650M

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökångor som kommer från apparater vilka matas med gas eller andra typer av bränsle. Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som är lättillgängligt även efter installationen och som uppfyller gällande föreskrifter. Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt som utvändigt (åtminstone med samma underhållsintervall som för fettfiltren). [. . . ] Hetten må vaskes ofte både innvendig og utvendig (MINST EN GANG I MÅNEDEN), overhold uansett indikasjonene som er oppført i Manglende overholdelse av reglene for rengjøring av hetten og utbytting og rengjøring av filter, kan føre til brann. Frie flammer kan skade filtrene og medføre brann og må derfor alltid unngås. Bruk kun samme type lyspære som indikeres i avsnittet vedlikehold/ utbytting av lyspære i denne veiledningen når lyspæren skal byttes ut. Når det gjelder tekniske mål og sikkerhet for røykuttak, følg nøye alle lokale forskrifter og regler. Oppsugd luft må ikke føres inn i et rør som benyttes som uttak for apparater med gassforbrenning eller annen brensel. Ikke bruk hetten uten lyspære eller med feilmontert lyspære, da det finnes fare for elektriske støt. Bruk kun de festeskruene som leveres sammen med apparatet for å utføre installasjonen eller, hvis de ikke utleveres, kjøp riktige skruer. Bruk riktig lengde på skruene som er oppført i Installasjonsv eiledningen. Vennligst ta kontakt med et autorisert servicesenter eller lignende kvalifisert personell hvis man er i tvil. Manglende installasjon av skruer og festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan føre til elektriske farer. Hvis det ikke følger med støpsel (direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må man sette på en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling fra strømnettet i situasjonene som oppstår i kategorien overspenning III, i henhold til installasjonsreglene. Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 50cm når det gjelder elektriske kokeplater og 65cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper. Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand, må denne overholdes. Det kan IKKE vaskes eller benyttes om igjen Hvis ikke reglene for rengjøring og utskifting av filtrene følges, kan det føre til brann. det er derfor meget viktig å følge denne bruksanvisningen nøye. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på motoren, brann som skyldes manglende vedlikehold eller andre skader som skyldes at instruksene over ikke er blitt fulgt. 1 Fettfilteret Fettfilteret må rengjøres en gang i måneden uten bruk av aggressive rengjøringsmidler, for hånd eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur og med kort syklus. Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen, men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke. Vi anbefaler å slå på viften 5 minutter før du begynner å lage mat, og la den fortsette å virke i enda cirka 15 minutter etter du er ferdig med matlagingen. LED-lysene garanterer optimal belysning, har opptil 10 ganger lengre varighet enn tradisjonelle lyspærer og tillater en strømsparing på 90%. [. . . ] Inden der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde hjemmets hovedafbryder. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel beskadigelse af motoren, brande forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet eller manglende overholdelse af ovenstående instruktioner. 1 Fedtfilter Fedtfilteret skal rengøres én gang om måneden med milde rengøringsmidler; filteret kan også vaskes i opvaskemaskine ved lav temperatur og på et kort opvaskeprogram. Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse på dets filtrerende egenskaber. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING AEG DBB4650M

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag