Bruker manual TOSHIBA RL953

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for TOSHIBA RL953 Vi håper at bruksanvisningen for TOSHIBA RL953 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning TOSHIBA RL953.


TOSHIBA RL953 : Last ned den komplette bruksanvisning (1849 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   TOSHIBA RL953 (2014 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning TOSHIBA RL953

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] RL93* digital serie SL97* digital serie RL95* digital serie Innhold INSTALLERE TIL TV-EN Forholdsregler for sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Installasjon og viktig informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Norsk Fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sette i batterier og virkeområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 KOBLE TIL TV-EN Koble til eksternt utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tilkobling av en HDMI®-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Koble til en HDMI-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 HDMIs ARC-funksjon (Audio Return Channel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 REGZA-LINK-tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Koble til en datamaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koble en PC til RGB/PC-terminalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koble en PC til HDMI-terminalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koble til et hjemmenettverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Koble TV-en til et hjemmenettverk - Koblet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Koble TV-en til et hjemmenettverk med en Internett-tilkobling- Trådløs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kontroller og inngangstilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Slå på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bruke menysystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bruke TV-kontrollene og tilkoplingene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 MENY-struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Lydkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Lydstyrkekontroller og demping av lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tospråklig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Trykk B eller b for å merke Kryptering og trykk C eller c for å velge Ingen, WEP, TKIP eller AES. MERK: · Enkelte typer kryptering er kun kompatible med spesifikke verifiseringstyper. - Når Verifisering er Åpent system, er kun WEP eller Ingen kompatibelt. - Når Verifisering er Delt nøkkel, er kun WEP kompatibelt. - Når Verifisering er WPA-PSK eller WPA2-PSK, er kun TKIP eller AES kompatibelt. · Når ukompatible kombinasjoner av Verifisering/Kryptering oppdages, vises en advarsel, og ingen tilkoblingsforsøk gjøres før dette er rettet opp i. · Det er kun én nøkkel-ID som kan stilles inn for WEP-kryptering. Trådløs informasjon Innstillingene som er konfigurert i Trådløst oppsett kan bekreftes. a b Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny. Trykk på B eller b for å velge Trådløs informasjon og trykk deretter på OK. Hurtigmeny Bildevalg Bildestørrelse Mer Info. Kanalalternativer Av-timer Hodetelefon volum Trådløs informasjon 50 00:00 AutoView Super livaktig c i j Trykk på B eller b for å velge Sikkerhetsnøkkel og trykk OK. Trykk på den BLÅ knappen for å lagre innstillingen din. MERK: Dette elementet skyggelegges når Kryptering er Ingen. Når Nettverk type er Trådløst, vil et informasjonsvindu for trådløs bli vist. MERK: Trykk på den RØDE knappen for å skanne alle tilkoblingspunkter. Element Beskrivelse Tilkoblet vises når TV-en er koblet til med tilgangspunktet. Frakoblet vises når TV-en ikke er koblet til med tilgangspunktet. Tilkoblingens signalstyrke med tilgangspunktet (STERK/MEDIUM/SVAK) Link med AP Driftsmodus (11a, 11b, 11g, 11n) SSID innstilt Verifisering innstilt Kryptering innstilt Sikkerhetsnøkkel innstilt Tilgangspunktets MAC-adresse vises når TV-en er koblet til med tilgangspunktet. TV-ens IP-adresse Verdien til Subnet maske Adressen til Standard inngang Adressen til DNS Status k Uthev Utført og trykk deretter på OK. Signal Hurtighet Modus Nettverk navn Verifisering Kryptering Sikkerhetsnøkkel AP MAC adresse TV MAC-adresse DHCP IP-adresse Subnet maske Standard inngang DNS MERK: Innstillinger lagres ikke hvis du trykker på BACK før du har valgt Utført. 34 KONTROLLER OG FUNKSJONER MERK: Selv om et tilgangspunkt for IEEE 802. 11n brukes når Kryptering er stilt inn til WEP eller TKIP, kan Hastighet-verdien være lav. Det anbefales at Kryptering endres til AES (se "Manuelt oppsett" på se side 33). Manuelt oppsett: a b c d Merknader om trådløse LAN-miljø: · Ikke alle funksjoner under IEEE802. 11 støttes. · Det anbefales at du bruker IEEE 802. 11a eller IEEE 802. 11n på 5 GHz for streaming av lyd og SD-video. · Det anbefales at du bruker IEEE 802. 11n på 5 GHz for streaming av HD-video. · Det anbefales at krypteringshastigheten for streaming av videoinnhold er på 20 Mbps eller mindre. · Det anbefales ikke at 2, 4 GHz brukes for streaming av lyd og video. [. . . ] Følgende informasjon gjelder kun for EU-land: Avhending av produkter Det utkryssede symbolet av en søppeldunk med hjul indikerer at produktene må samles inn og avhendes separat fra husholdningsavfall. Integrerte batterier og akkumulatorer kan avhendes sammen med produktet. Den svarte bilen indikerer at produktet ble markedsført etter 13. Ved å delta i separat innsamling av produkter og batterier, hjelper du med å sikre korrekt avhending av produkter og batterier og bidrar dermed til å forhindre mulige helse- og miljøskader. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING TOSHIBA RL953

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag