Bruker manual TEFAL FG441800

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for TEFAL FG441800 Vi håper at bruksanvisningen for TEFAL FG441800 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning TEFAL FG441800.


TEFAL FG441800 : Last ned den komplette bruksanvisning (5184 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning TEFAL FG441800

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] € Af sikkerhedsmæssige årsager må der kun •Opbevar apparatet og ledning- bruges reservedele og tilbehør, som passer en utilgængeligt for børn under • til apparatet. Brug aldrig mikroovn, •Dette apparat kan anvendes af • åben ild ellerkanden i en kogeplader. € Termokandens låg skal være lukket helt til under brygningen og for at holde kaffen varm. € Termokanden skylles med varmt vand før brug, for bedre at holde på varmen. [. . . ] €Mens kannen er under oppvarming og til den blir helt kald, må man kun berøre håndtaket. €Dette apparatet kan brukes av barn som er fylt 8 år, på den be47 NO tingelse at de er under overvåking og at de har mottatt tilpassede instruksjoner om sikker bruk av apparatet, og at de har forståelse for eventuelle faremomenter. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, skal ikke utføres av barn med mindre de er minst 8 år og under tilsyn av en voksen person. €Apparatet og ledningen skal være utenfor rekkevidde for barn under 8 år. € *Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høye mens apparatet er i bruk. 48 • Før du kobler dette apparatet til stikkontakten, må du sjekke at nettspenningen som står på apparatets merkeskilt, samsvarer med ditt elektriske anlegg. € Koble fra apparatet ved rengjøring eller dersom du skal være lenge borte. € Ikke bruk apparatet hvis det har blitt skadet eller ikke fungerer som det skal. € Alt annet arbeid enn vanlig rengjøring og vedlikehold utført av kunden, skal gjøres av et autorisert serviceverksted. € Strømledningen skal aldri være i nærheten av eller i kontakt med apparatets varme deler, nær en varmekilde eller på en skarp kant. € Av sikkerhetsgrunner må du utelukkende bruke tilbehørsdeler og reservedeler som passer til apparatet. Praktiske bruksprøver utføres på tilfeldig utvalgte apparater, noe som forklarer eventuelle spor etter bruk. Før første gangs bruk • Rens kaffetrakteren første gang du bruker den ved å trakte en full kanne med vann uten kaffe. € Maksimumsnivået for vann som vises i vanntanken må ikke overskrides. € Denne kaffetrakteren er utstyrt med en dryppstopp som gjør det mulig å servere Avhengig av modell kaffe før traktingen er ferdig. Sett kannen eller termokannen tilbake på plass med det samme du er ferdig med å servere for å unngå at det flommer over. € Vent noen minutter før du starter å trakte kaffe en gang til. € For å servere kaffen, trykk hendelen på termokannen nedover, og skru lokket en halv omgang rundt*. • Termokannen kan ikke settes i mikroovnen eller i oppvaskmaskinen. € Skyll termokannen med varmt vann før bruk og la den stå på kaffetrakteren etter trakting av kaffe. [. . . ] € Det europeiske direktivet 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), forbyr å kaste brukte husholdningsapparater med vanlig husholdningsavfall. Brukte apparater skal samles inn separat for å optimalisere gjenvinningen og resirkuleringen av materialene i apparatene, og dermed redusere innvirkningen på helse og miljø. 50 • Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten för första gången och bevara bruksanvisningen: Användning som apparaten inte är avsedd för friskriver tillverkaren från allt ansvar. Säkerhetsanvisningar •Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap, utom om de handhar apparaten efter att en person som ansvarar för deras säkerhet instruerat dem eller under användningen utövar tillsyn över dem. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING TEFAL FG441800

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag