Bruker manual SONY KD-60XF8305

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SONY KD-60XF8305 Vi håper at bruksanvisningen for SONY KD-60XF8305 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SONY KD-60XF8305.


SONY KD-60XF8305 : Last ned den komplette bruksanvisning (171 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SONY KD-60XF8305

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] tervinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. för att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. [. . . ] ˎˎIkke la vann eller fremmedlegemer komme inn i Fjernkontroll med styreflate. ˎˎBatterier må ikke utsettes for ekstrem varme, som sol, ild eller lignende. ˎˎRF-enheter bruker 2, 4 GHz båndbredde, derfor kan kommunikasjonshastigheten reduseres eller kuttes i perioder på grunn av interferens med trådløst LAN. Mikrobølgeovner eller smarttelefoner) er plassert i nærheten, er det mer sannsynlig med interferens fra radiobølger. ˎˎIkke bruk dette produktet i høye temperaturer, eller nært et sterkt magnetfelt. ˎˎIkke bruk dette produktet på steder som er utsatt for støv, damp, vann eller røyk. ˎˎHold små tilbehør utenfor barns rekkevidde, slik at de ikke svelges ved et uhell. Vi anbefaler at du bruker alkaliske batterier som er tilgjengelige i butikken. For service eller garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti dokument. For flere detaljer, vennligst se følgende URL-adresse: http://www. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Registrere Fjernkontroll med styreflate til TV-en 1 Kasting av brukte batterier Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Forsigtig Læs de sikkerhedsinstruktioner for at opretholde din personlige sikkerhed og forebygge materiel skade. Trykk på HOMEknappen på TVfjernkontrollen som følger med [Innstillinger]  [Systeminnstillinger]  [Oppsett av fjernkontroll med styreflate], og følg deretter anvisningene på skjermen. [. . . ] For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. For mer informasjon om Fjernkontroll med styreflate, kan du se i-Manual. spesifikasjoner Driftstemperatur (°C) -10 °C – 40 °C Batteritype AAA-batteri × 2 Mål (ca. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SONY KD-60XF8305

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag