Bruker manual SMEG FC182PXN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SMEG FC182PXN Vi håper at bruksanvisningen for SMEG FC182PXN er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SMEG FC182PXN.


SMEG FC182PXN : Last ned den komplette bruksanvisning (1154 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   SMEG FC182PXN (2462 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SMEG FC182PXN

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] € Når dit køleskab er placeret ved siden af en dybfryser, bør der være minimum 2 cm mellem dem for at forhindre fugtdannelse på ydersiden. Du kan justere benene ved at dreje dem med uret (eller i den modsatte retning). € Indstil afstandsmåleren (delen med sorte vinger på bagsiden) ved at dreje det 90° som vist i figuren, for at forhindre at kondensatoren rører ved væggen. € Køleskabet kan godt lugte lidt når det tages i brug første gang; luften vil fortage sig når køleskabet påbegynder nedkøling. [. . . ] dK 7 Information om den nye generation af køleteknologi Kølefryseskabe med den nye generation køleteknologi har et anderledes fungerende system end statiske kølefryseskabe. I almindelige kølefryseskabe trænger fugtig luft ind i fryseren, og vanddamp fra madvarerne fryser til is i fryseafdelingen. for at smelte denne is , med andre ord afrime , skalkølefryseskabet være slukket. For at holde madvarerne kolde under afrimningsperioden skal brugeren skal opbevare madvarerne andetsteds, og brugeren skal fjerne den resterende is. Luften fra ventilatoren øverst i køleafdelingen nedkøles mens den passerer gennem hullet bag luftkanalen. Samtidigt blæses luft ud gennem hullerne i luftkanalen, så det lykkes at gennemføre køleprocessen i køleafdelingen. Hullerne i luftkanalen er designet til en ligelig fordeling af luft i hele afdelingen. DK 8 DELE AF APPARATET OG RUMMENE A 1 2 15 16 14 3 4 5 6 B 7 12 13 8 9 10 11 Denne præsentation er kun for at give oplysninger om dele af apparatet. (1, 2, 3, 4, 5, super og spare) • Hvis der ikke trykkes på nogen knap i et sekund, aktiveres dit valg, det vil blinke 3 gange. • Placer ikke varme måltider i fryseren , før de er kølet ned. Det ville få andre madvarer, der er nedfrosset i fryseren, til at forrådne. € Når du køber frosne varer, så sikr dig, at de blev nedfrosset under passende forhold og at emballeringen ikke er revnet. • Når du opbevarer frossen mad , skal du overholdeopbevaringsbetingelserne , der står på emballagen. Hvis der ikke er nogen forklaring, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt. € Opbevaringstiden for frossen mad afhænger af omgivelsernes temperatur, hyppig åbning og lukning af dørene, termostatindstilling, madtypen og tiden, der er gået fra køb til det anbringes i fryseren. ) eller fastspænd dem med remme i køleskabet for at sikre mod stød under omplacering og transport. € Er der tilstrækkelig afstand mellem dit køleskab og bag- og sidevægge?€ Er den omgivende temperatur inden for intervallet af værdier, der er angivet i betjeningsvejledningen? [. . . ] € Er der tilstrækkelig afstand mellem dit køleskab og bag- og sidevægge?€ Er den omgivende temperatur inden for intervallet af værdier, der er angivet i betjeningsvejledningen? hvis maden i køleskabet er i afkølet for meget • Er temperaturen indstillet korrekt? hvis maden i køleskabet er i afkølet for meget • Er temperaturen indstillet korrekt? [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SMEG FC182PXN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag