Bruker manual SKIL F015

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SKIL F015 Vi håper at bruksanvisningen for SKIL F015 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SKIL F015.


SKIL F015 : Last ned den komplette bruksanvisning (2967 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SKIL F015

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Ta bort batteriet från laddaren, efter laddnignstiden förflutit; därmed förlängs livslängden på batteriet VIKTIGA: -- under laddning kan laddaren och batteriet kännas varmt vid vidröring; detta är normalt och indikerar inget fel -- kontrollera att batteriets utsida är ren och torr innan du placerar det i laddaren -- ladda inte då temperaturen ligger under 0°C och over 40°C eftersom detta allvarligt kan skada batteriet och laddaren -- tag ej bort batteriet från maskinen när den är igång ! en ny eller under en längre tid inte använd batteri uppnår först efter ca. 5 laddnings- / urladdningscykler full kapacitet -- återuppladda inte batteriet efter endast några få minuters användning; att göra så kan resultera i minskad verkningstid och effektivitet -- om Du räknar med att ej använda Ditt maskin under en lång tid är det bäst att dra ur laddarens stickpropp från elurtaget • Till/från e • Varvtalsreglering för mjukstart r • Reversering av rotationsriktningen t -- om inte vänster/höger är inställt i rätt läge, kan inte strömbrytaren A 2 tryckas in !Under arbetet, håll alltid verktyget i det grå greppet -- håll ventilationsöppningarna E 2 ej övertäckta -- lägg inte för mycket tryck på maskinen; låt maskinen göra arbetet åt dig 24 • Använd rätt bits o ! [. . . ] 5) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF AKKU-MASKINER a) Oplad kun akku´er i ladeaggregater , der er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type akku´er, må ikke benyttes med andre akku´er - brandfare. b) Brug kun de akku´er , der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre akku´er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. C) Ikke benyttede akku´er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. 6) SERVICE a) Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Com GODE RÅD VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE • Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug • Hold Deres værktøj og oplader ren -- rens kontaktfladerne i opladeren med alkohol eller anden rensevæske !Beskyt batteri terminaler med bredt tape for at undgå kortslutning Oppladbar bormaskin/ skrutrekker INTRODUKSJON 2016/2017 • Dette verktøyet er beregnet til boring i tre, metall, murstein, stein, keramikk og kunststoff, og dessuten til skruing i tre • Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk • Les og ta vare på denne brukerveiledningen 3 TEKNISKE DATA 1 Max. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker. B) Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare 28 SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL 25. Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt. Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt. Til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt. Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk. med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt. [. . . ] C) Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger. Ta ut batteriet fra laderen etter ladetiden er ute; slik forlenges levetid av batteriet VIKTIG: -- under lading kan laderen og batteriet være varm å berøre; dette er vanlig og indikerer ikke et problem -- se til at overflaten på batteriet er ren og tørr før det settes i laderen -- opplading må ikke foregå ved temperaturer lavere enn 0°C og over 40°C; dette vil forårsake alvorlig skade på batteriet og laderen -- ta ikke ut batteriet mens verktøyet er i gang ! [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SKIL F015

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag