Bruker manual SIEMENS HF22M240/01

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SIEMENS HF22M240/01 Vi håper at bruksanvisningen for SIEMENS HF22M240/01 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SIEMENS HF22M240/01.


SIEMENS HF22M240/01 : Last ned den komplette bruksanvisning (878 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   SIEMENS HF22M240/01 (927 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SIEMENS HF22M240/01

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] · Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, og som beskrevet i denne brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet brukt av personer (inklusive barn) med redusert fysiske, følelses- eller mentale evner. Ikke heller brukes av uerfarne, hvis ikke dette skjer under tilsyn, eller at instruksjoner gis om enheten av en person som ansvarer for sikkerheten. · Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan din frysere være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen. Viktige faresymboler og forholdsregler: ADVARSEL Farlig og usikker håndtering kan føre til alvorligpersonskade ellerdød. [. . . ] Ta kontakt med forhandleren hvis du er usikker på om enheten er skadet. Rommet må ha en størrelse på 1m³ for hver 8 g med R600a kjølemiddel som brukes i enheten. Mengden av kjølemiddel i din spesifikke enhet står på identifikasjonsplaten inne i enheten. TILLEGGSTIPS FOR KORREKT BRUK · I tilfelle av strømbrudd ringer du ditt lokale strømforsyningsfirma og spør hvor lang tid det tar før strømforsyningen kommer tilbake. - Strømbrudd som repareres etter en time eller to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i fryseren. Du må imidlertid la være å åpne dørene oftere enn nødvendig når strømmen er av. - Hvis strømbruddet varer lengre enn 24 timer, må du ta alle frosne matvarer. · Dersom fryseren er utstyrt med nøkkel, skal nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde, og ikke i enhetens umiddelbare nærhet. · Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt(mulighet for avisingsrester eller for høy temperatur i fryseren) hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere temperatur enn det enheten er utviklet for. · Skapet er isfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avise det manuelt, dette skjer automatisk. · Temperaturøkninger under avising skal være i samsvar med ISO-standarder. Men hvis du vil garantere deg mot temperaturøkning i matvarene under avising, kan du pakke maten inn i flere lag avispapir. · Hvis produktet lager lyd etter omskiftning av døren, tilfør litt olje på dørforseglingen. installasjon _15 installasjon av din fryser NIVåJUSTERING På FRYSEREN Hvis framsiden av fryseren står en anelse høyere enn baksiden, blir det lettere å åpne og lukke døren. Skru justeringbeina med klokken for å heve og mot klokken for å senke høyden på fryseren. Tilfelle 1) Enheten heller ned mot venstre. . · Skru det venstre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant. Tilfelle 2) Enheten heller ned høyre. · Skru det høyre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant. 16_ installasjon INSTALLASJON AV FRYSEREN Nå der du har installert din nye frysere på plass, er du klar til å installere og nyte alle funksjoner og egenskaper i denne enheten. Når du har utført følgende trinn, vil fryseren ditt være klart til bruk. Hvis ikke, sjekk strømforsyningen og strømkilden eller les seksjonen Problemløsinger på baksiden av denne brukerveiledning. Hvis du har videre spørsmål, ta kontakt med SIEMENSs serviceavdeling. Plasser fryseren på egnet sted med rimelig klaring mellom vegg og fryser. Når fryserens støpsel er satt i, skal det innvendige lyset tennes når dørene åpnes. Fryseren skal nå begynne å bli kald, og motoren skal gå jevnt med en myk summing. Når fryseren er startet, tar det noen timer før den når riktig temperatur. Når temperaturen i fryseren er lav nok, kan du oppbevare mat og drikk i fryseren. 01 INSTALLASJON Tips for å spare energi - Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god ventilasjon. Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og sett det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (f. eks. [. . . ] Hold gummidørpakningene fri fra skitt og lort ved å rense dem med et mildt vaskemiddel og en fuktig klut. Tørke dem deretter med en ren, tørr klut. 02 FUNKSJON OG BRUK FORSIKTIG · Ikke spray vann på fryseren når skapet er tilkoblet strømmen, da dette kan føre til elektrisk støt. Ikke rengjør fryseren med benzen, tynner eller bilvaskemiddel det finns risiko for brann. · Du kan fjerne dørens gummiforsegling fra døren for å rengjøre den. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SIEMENS HF22M240/01

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag