Bruker manual SHARP R344R

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SHARP R344R Vi håper at bruksanvisningen for SHARP R344R er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SHARP R344R.


SHARP R344R : Last ned den komplette bruksanvisning (5047 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SHARP R344R

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Vigtigt: Der kan være en alvorlig sundhedsrisiko, hvis denne brugsanvisning ikke følges, eller hvis ovnen ændres, således at den kører med lågen åben. NO Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som du må lese nøye før du tar i bruk din mikrobølgeovn. Viktig: Det kan være risiko for alvorlige helseskader dersom bruksanvisningen ikke følges, eller hvis ovnen modifiseres slik at den kan brukes med døren åpen. I Europeiska unionen Om produkten används för yrkesmässiga ändamål och du vill kassera den: Kontakta din SHARP återförsäljare som kommer att informera dig om återtagning av produkten. [. . . ] Barn som er yngre enn 8 år må holdes på avstand, med mindre de er under oppsyn. Vis varsomhet, slik at ingen kommer i kontakt med varme gjenstander inni ovnen. Det elektriske støpslet må være lett tilgjengelig slik at det raskt kan trekkes ut i en nødsituasjon. Ikke plasser ovnen i et område hvor det bygges opp varme, for eksempel nær en konvensjonell ovn. Ikke installer ovnen i et område med høy luftfuktighet eller hvor det kan samle seg fuktighet. Ikke bruk mikrobølgeovnen til å varme opp olje for frityrsteking. Kontroller innstillingene etter at du har startet ovnen for å forsikre deg om at ovnen virker som den skal. For å unngå overoppheting og brann, må det tas spesielle hensyn når det tilberedes mat med høyt sukker- eller fettinnhold. NO-8 NORSK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å unngå muligheten for skader 1. ADVARSEL: Ikke bruk ovnen dersom den er skadet eller har en funksjonsfeil. Ikke bruk ovnen med døren åpen eller foreta endringer på dørlåshakene. Ikke bruk ovnen dersom det er en gjenstand mellom dørpakningen og kontaktflatene. Personer med PACEMAKER må kontakte sin lege eller pacemakerprodusent om forholdsregler ved bruk av mikrobølgeovn. Unngå at det søles væske eller at gjenstander stikkes inn i dørlåsåpningene eller ventilasjonsåpningene. Dersom det skulle komme væske inn i dørlåsen, trekk umiddelbart ut ledningen til ovnen og kontakt et autorisert SHARP-verksted. Den elektriske ledningen og støpslet må ikke dyppes i vann eller annen væske. Hold den elektriske ledningen vekke fra varme overflater, inklusive baksiden av ovnen. Ikke gjør forsøk på å skifte pære i ovnslampen selv eller la noen som ikke er elektriker godkjent av SHARP gjøre det. Forseglede beholdere kan eksplodere som følge av oppbygging av trykk inne i beholderen selv etter at ovnen er skrudd av. Varm aldri opp væsker i beholdere med smal åpning, som tåteflasker, siden det kan føre til at innholdet spruter ut og kan føre til skolding når innholdet varmes opp. For å hindre brå overkoking av væske og mulig skolding: 1. La væsken stå i minst 20 sekunder i ovnen etter endt tilberedning for å unngå forsinket overkoking. [. . . ] Hold folien minst 2 cm fra ovnens vegger for å unngå elektrisk overslag. Bruk av aluminiumsformer anbefales ikke, med mindre det er spesifikk opplyst at det kan brukes av produsenten. Porselen, leirvarer, glasert steintøy og benporselen er vanligvis brukbare, unntatt for de med metalldekorasjoner. Vis forsiktighet ved bruk av fint glass idet glasset kan briste eller sprekke ved brå oppvarming. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SHARP R344R

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag