Bruker manual SHARP LC-19/26/32S7E OPERATION MANUAL

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SHARP LC-19/26/32S7E Vi håper at bruksanvisningen for SHARP LC-19/26/32S7E er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SHARP LC-19/26/32S7E.


SHARP LC-19/26/32S7E OPERATION MANUAL: Last ned den komplette bruksanvisning (4725 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SHARP LC-19/26/32S7EOPERATION MANUAL

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] HDMI-PC: PC (RGB) inngang p EXT4 (HDMI) hyttaler Kjre SHARP-kunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Hurtigguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bilag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Nr du begynner bruke PC'en og signalet kommer tilbake, slr TV'en seg p automatisk. Fjernsynet sls p igjen ved trykke a p fjernsynet eller B p fjernkontrollen. (Se side 7. ) Dette avsnittet beskriver hvordan en kan stille inn analoge fjernsynskanaler manuelt. 1 2 3 Trykk MENU og menyskjermen vises. Trykk a/b for velge "Programme Setup" og trykk deretter OK. Hvis du allerede har definert PIN-koden under "Child Lock" ("Barnels"), skriv den inn her. For definere PIN-kode, se side 16. 4 Trykk a/b for velge "Auto Search" ("Automatisk sk"), "Manual Adjust" ("Manuell justering"), "Sort" ("Sortering") eller "Erase Programme" ("Slett programmer") og trykk deretter OK. Auto Search Manual Adjust Sort Erase Programme No Yes 14 Menyoperasjoner Colour sys. (Fargesystem) Auto Search (Automatisk sk) Du kan automatisk ske etter og laste ned fjernsynskanaler ved flge fremgangsmten nedenfor. Dette er den samme funksjonen som fra program-autosk til -autosortering i Auto Installation (automatisk installering). Velg det optimale fargesystemet for mottak. (AUTO, PAL, SECAM) BEMERK Fabrikkinnstilt verdi er "AUTO". Hvis "AUTO" er valgt, settes fargesystem for hver kanal automatisk. PAL, SECAM). 1 2 Gjenta stegene 1 til 4 i Programme Setup (Programinnstillinger). Trykk a/b for velge "Yes" og trykk deretter OK. Sound sys. For lse en kanal om igjen etter at den midlertidig er lst opp med den korrekte PIN, sl strmmen av og p igjen. Erase Programme (Slette programmer) Det er mulig slette individuelle programmer. 1 2 3 4 5 Gjenta stegene 1 til 4 i Programme Setup (Programinnstillinger). Trykk a/b/c/d for velge kanalen du nsker slette og trykk deretter OK. Gjenta stegene 3 og 4 til alle nskede kanaler er slettet. Kun TV Input Label (Merking av inngende signal) Du kan tilordne hver signalkilde navnet du nsker. 1 2 3 4 5 Trykk b for velge nsket inngende signalkilde. Trykk p a/b for velge tegn og c/d for flytte til nsket tall for merke inngangskilden. Nr du vil endre inngangsmerket som du allerede har angitt til standardnavnet (default), trykk p c/d for flytte til "CLEAR" ("nullstille")" p "Input Label" -skjermen, og trykk p OK. Child Lock (Barnels) Gjr det mulig for deg bruke en PIN-kode for beskytte visse innstillinger fra bli endret ved et uhell. Endre PIN-kode 1 2 3 Trykk MENU og menyskjermen vises. Hvis du allerede har stilt inn PIN under "Child Lock", legg den inn her. Change PIN Reset 6 Gjenta steg 5 ovenfor til navnet er fullt skrevet ut, og trykk deretter OK. Navnet kan vre 6 tegn eller mindre. Nr du vil innstille et inngangskildenavn p mindre enn 6 tegn, trykk p MENU for g ut av menyen for merking. BEMERK Du kan ikke endre kanalnavnet hvis inngende signalkilde er TV. New PIN Position (Posisjon) Menyoperasjon: C (side 11) Kun TV/AV Reconfirm For justering av bildets horisontale og vertikale posisjon. 4 5 Trykk p OK og legg inn det 4-sifrede nummeret som en PIN med tall fra 0 - 9. Skriv inn det samme firesifrede tallet som i steg 4 for bekrefte. Nr PIN innstilles, blir "Reset" ("Tilbakestill") valgbar og funksjonell p menyen. Enhet H-Pos. (H-posisjon): Sentrerer bildet ved flytte det mot venstre eller hyre. (V-posisjon): Sentrerer bildet ved flytte det oppover eller nedover. BEMERK For se p en sperret kanal (Sperreinnstillingen i "Manual Adjust" i Programme Setup menyen er satt til "On") m du skrive inn en PIN-kode. (Se side 15. ) Nr du velger en sperret kanal vises en beskjed om PIN-kode. 16 BEMERK Justeringer er lagret separat for hver inngende signalkilde. [. . . ] BEMERK Denne operasjonen br utfres av en person som er vant til bruke PC. Responskode format Normal respons O K Returkode (0DH) Problem respons (kommunikasjonsfeil eller feil kommando) E R R Returkode (0DH) Kommandoer KONTROLL ENHET KOMMANDO PARAMETER INNSTILLING FOR STRM VALG FOR INNGENDE SIGNAL A POWR 0 I I I KANAL TGD_ TVD_ AVD* _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * * * * * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * * * * * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KONTROLL AV FUNKSJON STRM AV (HVILEMODUS) BYTTING INNGENDE SIGNAL (BYTTE) TV (KANAL FAST) EXT1 5 (1 5) TV DIREKTE KANAL (1 99) KANAL OPP KANAL NED EXT1 (Y/C) EXT1 (CVBS) EXT1 (RGB) VALG FOR AV MODUS (BYTTE) STANDARD FILM SPILL BRUKERINNSTILT DYNAMISK (fast) DYNAMISK PC VOLUM (0 60) H. -POSISJON AV ( V. -POSISJON AV ( 10 til 10) 20 til 20) H. -POSISJON PC (0 180) V. -POSISJON PC (0 120) TIDSJUSTERING (0 180) FASEJUSTERING (0 15) BREDSKJERMMODUS (BYTTE) NORMAL (AV/PC) ZOOM 14:9 PANORAMA FULL (AV/PC) CINEMA 16:9 CINEMA 14:9 DOT BY DOT (PC) DEMPET (BYTTE) DEMPET P DEMPET AV LYDVALG(ST/Tosprklig/mono) AV 30 m 1 t 00 m 1 t 30 m 2 t 00 m 2 t 30 m TEKST-TV AV ENDRE TEKST-TV (BYTTE) G DIRKETE TIL SIDE (100 899) DCCH* CHUP_ CHDW_ RS-232C seriell kontrollkabel (krysset type, fs kjpt) VALG FOR INNGENDE SIGNAL B I I I NP12 NP13 NP14 Kommunikasjonsmter Sett innstillingene for RS-232C kommunikasjons p PC-en slik at de stemmer overens med fjernsynet kommunikasjonsmte. Fjernsynet innstillinger for kommunikasjon er som flger : Overfringshastighet: 9. 600 bps Stoppbit: 1 bit Datalengde: 8 bits Flytkontroll: Ikke Paritetsbit: Ikke VALG FOR AV MODUS AVMD0 AVMD1 AVMD2 AVMD3 AVMD4 AVMD5 AVMD6 AVMD7 Kommunikasjonsprosedyre Send kontrollkommandoene fra PC-en via RS-232C kontakten. Fjernsynet opererer i henhold til de mottatte kommandoene, og sender en svarbeskjed til PC-en. Vent til PC-en mottar et OK-svar fr du sender neste kommando. VOLUM POSISJON VOLM* HPOS HPOS VPOS VPOS CLCK PHSE * * * * * * Kommandoformat tte ASCII koder e CR BREDSKJERMMODUS W I WI DE0 DE1 DE2 DE3 DE4 DE5 DE6 DE8 C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 Kommando 4-sifret P4 Returkode WI WI WI WI WI WI DEMPET Parameter 4-sifret Kommando 4-sifret : Kommando. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SHARP LC-19/26/32S7E

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag