Bruker manual SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G)

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G) Vi håper at bruksanvisningen for SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G) er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G).


SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G) : Last ned den komplette bruksanvisning (8288 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G) (3745 ko)
   SAMSUNG GALAXY TAB E 7.0 3G (3745 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G)

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] De indeholder generelle sikkerhedsoplysninger, og de kan omfatte indhold, der ikke er gældende for din enhed. eština 150 Sikkerhedsinformationer Læs disse vigtige sikkerhedsinformationer , før du tager enheden i brug. Ordet “enhed” refererer til produktet og dets batteri, oplader, de elementer, der leveres sammen med produktet, samt alt Samsung-godkendt tilbehør anvendt sammen med produktet. Advarsel Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og -regler kan medføre alvorlige skader eller dødsfald Anvend ikke beskadigede strømledninger eller -stik, samt løse stikkontakter Usikrede forbindelser kan medføre elektrisk stød eller brand. [. . . ] € Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør. Hvis du legger merke til ukjente lukter eller lyder fra enheten eller batteriet, eller hvis du ser røyk eller væske lekke fra enheten eller batteriet, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og ta den med til et Samsung-servicesenter Hvis ikke kan det føre til brann eller eksplosjon. Norsk 467 Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis dette er forbudt ved lov. slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser • Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å foreta eller besvare anrop på mobilenheten. Sørg for at du har tilgang til den trådløse enheten uten at du trenger å se bort fra veien. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Informer personen som du snakker med, om at du kjører, og utsett samtaler som potensielt kan avlede oppmerksomheten fra veien. Norsk 468 Ta vare på og bruk enheten på riktig måte Hold enheten tørr • Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Oppbevar enheten kun på flate overflater Hvis enheten faller, kan den bli skadet. Enheten kan brukes i omgivelsestemperaturer på mellom 0 °C og 35 °C. Du kan oppbevare enheten i omgivelsestemperaturer mellom ‑20 °C og +50 °C. Bruk eller oppbevaring av enheten i høyere eller lavere temperaturer enn det som er anbefalt, kan føre til skader på enheten eller redusere batteriets levetid • Ikke oppbevar enheten på veldig varme steder som inni en bil om sommeren. € Batteriet kan oppbevares separat i omgivelsestemperaturer på mellom 0 °C og 45 °C. Ikke oppbevar enheten sammen med metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler og halskjeder • Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil. € Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felt. Ikke bruk enheten eller appene på en stund dersom enheten er overopphetet For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, som for eksempel røde flekker og pigmentering. Ikke bruk enheten uten bakdekselet på Batteriet kan falle ut av enheten, noe som kan føre til skader eller feil. Hvis enheten har fotoblits eller -lys, må du ikke bruke denne nær øynene til mennesker eller dyr Hvis du bruker blits eller fotolys nær øyne, kan dette forårsake midlertidig synstap eller skade øynene. [. . . ] Låt röstbrevlådan svara om du får ett samtal vid ett olämpligt tillfälle. Enheten kan användas på platser som har en omgivningstemperatur på 0 °C till 35 °C. Om du gör det kan det leda till att skärmen inte fungerar som den ska, att enheten skadas eller att batteriet exploderar. Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband • Enheten kan repas eller förstöras. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SAMSUNG GALAXY TAB E (7.0, 3G)

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag