Bruker manual SAECO PICOBARISTO OTC HD8926/29

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SAECO PICOBARISTO OTC HD8926/29 Vi håper at bruksanvisningen for SAECO PICOBARISTO OTC HD8926/29 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SAECO PICOBARISTO OTC HD8926/29.


SAECO PICOBARISTO OTC HD8926/29 : Last ned den komplette bruksanvisning (405 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SAECO PICOBARISTO OTC HD8926/29

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Maskiner med mælkekande Advarsel - For at undgå fare for forbrændinger skal du være opmærksom på, at der før dispenseringen kan komme stråler af mælk og damp. Maskiner med klassisk mælkeskummer Advarsel - For at undgå fare for forbrændinger skal du være opmærksom på, at der før dispenseringen kan komme små stråler varmt vand. - Berør eller åbn aldrig lågen til den indbyggede mælkeopskummer under dispensing af drikke, da den kan blive meget varm. Les og følg allikevel sikkerhetsinstruksjonene nøye, og bruk maskinen bare som beskrevet i disse instruksjonene, for å unngå utilsiktet skade eller skade som følge av uriktig bruk av maskinen. [. . . ] Andre stoffer og gjenstander kan føre til store skader på maskinen. Norsk 59 Maskiner med melkekanne Advarsel - Det kan komme ut stråler med melk og damp under tapping, så pass på at du ikke brenner deg. Forsiktig - Sørg for at melkekannen er installert og at melketuten er åpen før du velger en melkebasert kaffedrikk eller melkeskum. Maskiner med klassisk melkeskummer Advarsel - Det kan komme ut små stråler med varmt vann under tapping, så pass på at du ikke brenner deg. - Ikke ta på den klassiske melkeskummeren med bare hender – den kan være svært varm. Forsiktig - Etter at du har skummet melken, rengjør du raskt den klassiske melkeskummeren ved å tappe en liten mengde i en beholder. fjern deretter den eksterne delen av den klassiske melkeskummeren og vask den med lunkent springvann. 60 Norsk Maskiner med automatisk melkeskummer Advarsel - Det kan komme ut små stråler med varmt vann når maskinen slipper ut damp eller varmt vann, så pass på at du ikke brenner deg. Ikke ta på varmtvanns-/damptuten med bare hender – den kan være svært varm. - Ikke drikk løsningen som tappes under den månedlige rengjøringen av den automatiske melkeskummeren. Forsiktig - Av hensyn til hygienen er det viktig at varmtvanns-/damptuten er ren på utsiden. - Etter at du har skummet melken, rengjør du raskt den automatiske melkeskummeren ved å tappe en liten mengde varmt vann. Hvis maskinen nettopp har vært brukt, kan varmtvanns-/damptuten være varm. - Ikke trykk gummibeslaget for langt inn på varmtvanns/damptuten når du setter den inn. Den automatiske melkeskummeren vil ellers ikke klare å suge opp melk slik den skal. Maskiner med justerbar kaffe- og melketut Advarsel - Det kan komme ut små stråler med varmt vann eller damp når maskinen slipper ut damp eller varmt vann, så pass på at du ikke brenner deg. - Ikke ta på eller åpne døren til den integrerte melkeskummeren når du brygger drikker – den kan være svært varm. Norsk 61 - Ta aldri på metalldelen av melkeslangen under eller rett etter å ha utført et rengjøringsprogram for den integrerte melkeskummeren – den kan bli svært varm. - Aldri drikk løsningen som tappes ut under den månedlige rengjøringen av den justerbare kaffe- og melketuten. forsiktig - Av hensyn til hygienen er det viktig at den justerbare kaffe- og melketuten er ren. - Hvis du har brygget melkebaserte drikker, sender den justerbare kaffe- og melketuten automatisk ut en liten mengde damp for å rengjøre den integrerte melkeskummeren og metalldelen av melketuten. Hvis maskinen nettopp har vært brukt, kan den justerbare kaffe- og melketuten samt metalldelen på melketuten være varm. [. . . ] Apparater med klassisk mjölkskummare Varning - Tänk på att apparaten kan spruta ut strålar med mjölk och ånga vid pumpning, vilket kan orsaka brännskador. Svenska 81 Apparater med automatisk mjölkskummare Varning - Tänk på att apparaten kan avge små vattenstrålar med varmt vatten vid pumpning av ånga eller varmt vatten, vilket kan orsaka brännskador. - Drick inte lösningen som töms ut under den månatliga rengöringscykeln för den automatiska mjölkskummaren. Maskiner med justerbart kaffe- och mjölkmunstycke Varning - Tänk på att apparaten kan avge små vattenstrålar med ånga eller varmt vatten vid pumpning av ånga eller varmt vatten, vilket kan orsaka brännskador. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SAECO PICOBARISTO OTC HD8926/29

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag