Bruker manual ROWENTA TN1300 FO

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Sponsede Lenker

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for ROWENTA TN1300 FO Vi håper at bruksanvisningen for ROWENTA TN1300 FO er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning ROWENTA TN1300 FO.


ROWENTA TN1300 FO : Last ned den komplette bruksanvisning (2907 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning ROWENTA TN1300 FO

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Enhver tilkoblingsfeil kan forårsake varige skader som ikke dekkes av garantien. [. . . ] Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke bruker apparatet til lek. € Apparatet må frakobles: før rengjøring og vedlikehold, hvis det ikke fungerer ordentlig, straks du har sluttet å bruke det. € Må ikke dyppes ned i vann eller holdes under rennende vann, selv ved rengjøring. € Skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C og over 35 °C. € Ikke bruk apparatet og kontakt et godkjent servicesenter hvis: - apparatet har falt eller - ikke fungerer normalt. Ta det med til et oppsamlingssted eller et godkjent servicesenter slik at avfallet kan behandles. Tilslutning til en forkert spænding kan forårsage uoprettelige beskadigelser, som ikke er dækket af garantien. € Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land. € Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet, og forstår de dermed forbundne farer. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. [. . . ] € Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenheter och kunskaper, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker den kan medföra. € När apparaten används i ett badrum, dra ut kontakten efter användning då närheten till vatten kan medföra fara även om apparaten inte är på. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING ROWENTA TN1300 FO

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag